dirt

လူႏွစ္ေယာက္ ကြင္းျပင္ႀကီး တစ္ခုထဲမွာတစ္ေယာက္ကက်င္းေတြတူးၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္ က အဲဒီ႔တူးၿပီးသားက်င္းေတြထဲကိုေျမႀကီးေတြျပန္ဖို႔ေနၾကတယ္ ။

သူတိုု ႔ႏွစ္ေယာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုၾကည့္ေနတဲ့ အျခားသူ တစ္ေယာက္က မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ . .

ခင္ဗ်ားတို ႔ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခုခုေတာ့ လြဲေနၿပီတစ္ေယာက္ကက်င္းတူးတယ္
ေနာက္တစ္ေယာက္က တူးၿပီးသားက်င္းထဲကို ေျမၾကီး ေတြျပန္ဖို႔ေတာ့ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ..ဆိုၿပီးေျပာျပတယ္။

အဲဒီအခါမွ က်င္းတူးတဲ့သူနဲ႔..ေျမဖို႔တဲ့ သူႏွစ္ေယာက္ကဟုတ္တယ္ဗ်..လြဲတာေတာ့လြဲေနၿပီကၽြန္ေတာ္တို႔ လဲဘာလြဲေနတယ္ဆိုတာမသိဘူး တဲ့ ။

အမွန္ကေတာ့ ပ်ိဳးပင္ စိုက္လုပ္ငန္း ကို တာ၀န္ေပးထားတာလူ သံုးေယာက္ပါတစ္ေယာက္ကေျမႀကီးတူးရတဲ့တာ၀န္
တစ္ေယာက္ကမ်ိဳးေစ႔ခ်ရတဲ့တာ၀န္တစ္ေယာက္ကေျမႀကီးဖို႔ရတဲ့တာ၀န္ပါ ။

အဲဒီ႔အထဲမွာ မ်ိဳးေစ႔ခ်ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကခြင့္ယူထားလို႔ မလာႏိုင္တဲ့အတြက္က်န္ႏွစ္ေယာက္က ကိုယ့္ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ေနၾကတာပါ ။
.

ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ၀န္ထမ္း ေတြလဲ အျပင္မွာ လက္ေတြ႔အဲဒီ႔လိုပါပဲ။ကိုယ့္ တာ၀န္ကိုယ္ ျပီးရင္ ျပီးေရာ လုပ္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္ ။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိတစ္ေယာက္အလုပ္တစ္ေယာက္မသိကိုယ့္ အလုပ္ျပီးရင္တာ၀န္ေက်ျပီလို႔ထင္ေနၾကတယ္ ။

တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ေလးေတြမရွိဘဲလက္ေတြ႕အျပင္မွာတစ္ကယ္ပဲေတြ႔ႀကံဳေနရတာပါ ။ ။

Credit- ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္