ဂ်ီေမးလ္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ရည္ရြယ္ကာ တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေမလ ၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အျခား လိမ္လည္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားနည္းတူ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ဂ်ီေမးလ္ (Gmail) သံုးစြဲသူမ်ားထံ ၎တို႔ႏွင့္ သိသူ တစ္ဦး ဟန္ေဆာင္ကာ အီးေမးလ္ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခား လိမ္လည္နည္းမ်ားႏွင့္ မတူတာကေတာ့ Google Doc ကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ထားပါလိမ့္မည္။
ထိုသို႔ Google Doc လင့္ခ္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ထားေသာ လိမ္လည္ အီးေမးလ္ကို တစ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ (Click) လိုက္ပါက သံုးစြဲသူေတြကို Google.com အင္တာနက္ ေပ့ခ်္ တစ္ခုထံ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ အပ္ (App) အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံမွာ ျဖစ္သလို တိုက္ခိုက္သူက ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္ကို ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား အားလံုးကို ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ပတ္စ္ဝါ့ခ္ (Password) ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာင့္ကို အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ လံုျခံဳေရး ျမႇင့္ထားပါက လိမ္လည္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Electronic Frontier ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပညာရွင္ Cooper Quintin က ေျပာသည္။
ဂူးဂဲလ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္မူ အဆိုပါ လိမ္လည္သည့္ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ ေပ့ခ်္အတုမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ ၎တို႔ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ယခုလို ေႏွာင့္ယွက္မႈမွာ ဂ်ီေမးလ္ သံုးစြဲသူ မည္မွ်ခန္႔အထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

Credit:Xinhua