teamwork

၁ – သူေျပာဖို႔ အလွည့္ေပးပါ။
အဖြဲ႕လိုက္ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကိုယ္ခ်ည္း ေျပာဆိုေနလို႔ မျဖစ္ပါ။ အၾကံဉာဏ္တို႔ ဟာ ဘက္စံုဝင္လာမွ ေရြးစရာ အမယ္ မ်ားမွာမို႔ ေဆြးေႏြးသည့္ ပံုစံျဖင့္ တစ္ေယာက္ တလွည့္ ေဆြးေႏြးၾကရပါမည္။
၂ – ခ်ီးက်ဴးပါ။ (မေျမႇာက္ပါႏွင့္)
သူတစ္ပါး အၾကံေကာင္း တို႔ကို ေျပာျပတဲ့အခါ ခ်ီးက်ဴးပါ။ သူ႔ကို ခ်ီးမြန္း ဖို႔ကို မရွက္ပါနဲ႔။ ခ်ီးက်ဴးလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ သူနဲ႔ ကိုယ့္အၾကားက ရင္းႏွီးမႈကို ပိုမို ေပၚလြင္ လာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေျမႇာက္ပါနဲ႔။
၃ – ဗဟုသုတႏွင့္ ပညာမ်ား မွ်ေဝပါ။
ဘက္စံု က႑စံုက အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ တာေၾကာင့္ အားလံုး ကိုယ္သိထား တတ္ထားတဲ့ အရာေတြကို အလုပ္ နဲ႔ သက္ဆိုင္မႈရွိခဲ့ရင္ မွ်ေဝပါ။
၄ – အကူအညီရယူပါ။
ကိုယ္မသိတာ မတတ္တာေတြဆိုရင္လဲ မရွက္ပါနဲ႔။ ေမးျမန္းၾကပါ။ ဒီလို ေဖးမကူညီၾကတာဟာ အဖြဲ႕လိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္း (Teamwork) ရဲ႕ သဘာဝပါ။
၅ – ေအးေဆးစြာေျပာဆိုပါ။
ေဆြးေႏြးရင္းအခန္႔မသင့္လို႔ စကားေျပာမာတာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေမာက္မာလို စိတ္ေၾကာင့္ ေလသံျပင္းတာ ျဖစ္ျဖစ္ ေရွာင္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ေအးေဆး စြာ ေျပာဆို ညႇိနႈိင္း ၾကပါ။
၆ – တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ပတ္သက္ပါ။
အလႊာစံုက လူစံု ကို မေျမႇာက္ပင့္ မႏွိမ့္ခ်ပဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံပါ။ မိမိထက္ နိမ့္ပါးသူတို႔ကို မႏွိမ့္ခ်ပါႏွင့္။ ထို႔အတူပင္ မိမိထက္ ရာထူးႀကီးမားသူတို႔ကိုလည္း မေျမႇာက္ပင့္ပဲ ပံုမွန္ဆက္ဆံပါ။ အားလံုးကို ခ်ီးက်ဴးသင့္က ခ်ီးက်ဴးၿပီး ေျပာဆိုသင့္က ေအးေဆးစြာ ေျပာဆိုပါ။
၇ – အလုပ္ တာဝန္ကို ေဇာက္ခ် လုပ္ပါ။
မိမိ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ ကိုသာ ၿပီးဆံုးေစရန္ အားထုတ္ပါ။ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါႏွင့္။ သူမ်ားေယာင္တိုင္း လိုက္မေယာင္ပါႏွင့္။
၈ – တဖက္သားကို ေဖးမေသာ စကားသာဆိုပါ။
တစ္ဖက္သား စကားအသြားအလာကို ေသခ်ာဆင္ျခင္၍ ျပဳျပင္ေပးသင့္သည့္အရာကို ေဖးေဖးမမ ေဆြးေႏြးေပးပါ။ တိုင္ပင္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ အမွားကို ေထာက္သည့္သေဘာ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။
၉ – နာမည္တပ္၍ ေခၚဆိုပါ။
တစ္ဖက္သားသည္ မိမိကို သတိျပဳမိ ရင္းႏွီးမႈရွိမိေစရန္ အတြက္ နာမည္တပ္၍ ေျပာဆို ဆက္ဆံသည့္ အက်င့္ အား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ဤသို႔နာမည္တပ္ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ မိမိသည္ အဖြဲ႕တြင္းတြင္ အျမန္ဆံုး လူခ်စ္လူခင္မ်ားလာ ပါလိမ့္မည္။
၁၀- စိတ္ဖိစီးေနေသာ သူကို အားေပးပါ။
အိမ္ႏွင့္ အဆင္မေျပ အလုပ္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ၍ စိတ္ဖိစီးေနေလ့ရွိသူတို႔ကို တြဲကူပါ။ ႏွစ္သိမ့္ ေပးပါ။ ကူညီပါ။
၁၁ – သည္းခံ၍ ေစာင့္ဆိုင္းတတ္ပါ။
လူေပါင္းစံုႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ေစာသူ၊ တိက်သူႏွင့္ ေနာက္က်သူတို႔ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤသည္ကို သတိရွိ၍ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေစာင့္ဆိုင္းသည္းခံ တတ္ပါ။
၁၂ – ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာပါ။
မိမိေျပာဆိုေသာ စကားတို႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာပါ။ ျဖည္းျဖည္းေျပာပါ။ မရွင္းဘူးထင္လွ်င္ ထပ္ေျပာျပပါ။
၁၃ – မတူညီမႈကို လက္ခံပါ။
မတူကြဲျပားေသာ အယူအဆမ်ား ရွိႏိုင္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာ လက္ခံပါ။ မဆန္႔က်င္ပါႏွင့္။ အျပဳသေဘာ အတိုက္အခံသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးခ်လွ်င္ မတူကြဲျပားသူတို႔သည္ မိမိ အတြက္ တက္လမ္းပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။
၁၄ – တက္ႂကြစြာ ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ပါ။
ေပးသူႏွင့္ ယူသူ တို႔တြင္ ေပးသူ ဘယ္ေလာက္ေပးေပး ယူသူ မယူတတ္လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သလို စကားေျပာဆို ဆက္ဆံရာတြင္လည္း ေျပာသူက အာေပါက္ပါေစဦး။ နားေထာင္သူက ဂ႐ုမစိုက္လွ်င္ အလကားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသည္ စကားေျပာမေကာင္း ဦးေတာ့. နားေထာင္ေကာင္းသူ တစ္ေယာင္ေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ပါ။
၁၅ – အျမင္မွား မ်ားကို ရွင္းလင္းပါ။
မိမိ ကို အထင္အျမင္ လြဲမွားလာသည့္အခါတို႔တြင္ ေရွာင္မေနပါႏွင့္။ ငါမဟုတ္တာ မရွင္းဘူး ဟု မေနပါႏွင့္။ ေျပာျပပါ။ ေမးျမန္းပါ။ အႀကိတ္အခဲ ေျပလည္သည္အထိကို မိမိ အေနျဖင့္ ႐ိုးသား ေအးေဆး စြာ ရွင္းထုတ္ေပးပါ။
၁၆ – လမ္းၫႊန္မႈအတိုင္း လိုက္နာပါ။
မိမိ အထက္မွ ၫႊန္ၾကားထားသည္တို႔ကို တိတိက်က် လိုက္နာပါ။ ဆင္ေျခမေပးမိပါေစႏွင့္။ ေပါ့ဆမႈတိုင္း ကို တာဝန္ယူပါ။ ေလးနက္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါ။
၁၇ – လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စကားကိုဆိုပါ။
မ႐ိုင္းစိုင္းပါႏွင့္။ မဆဲဆို မပုတ္ခတ္ပါႏွင့္။ ကိုယ့္မိသားစုကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး ရင္းႏွီးပါ။ အားလံုးကို ကိုယ့္အထက္ အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ တေလးတစား ေျပာဆို ဆက္ဆံပါ။
၁၈ – မိမိ နွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို စနစ္က်ပါ။
အဝတ္အစားကို ေသသပ္စြာ ဝတ္ဆင္ပါ။ တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈကို အေလးထားပါ။ ေခၽြးနံ႔ထြက္ တတ္သူမ်ား သူတစ္ပါး မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲ ကို နားလည္တတ္ပါ။ အနံ႔ေပ်ာက္ေဆးဘူး ေဆာင္ထားပါ။
၁၉ – အဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းပါ။
တစ္ဦးထဲ ေဘးထြက္ မေနပါႏွင့္။ ကိုယ္ပါဝင္မွ ျဖစ္ေနမည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္ကို သတိရပါ။ အၿမဲတေစ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားရင္း အလုပ္ လုပ္တတ္ပါေစ။
၂၀ – ႐ုတ္တရက္ေပၚလာေသာအၾကံမ်ားမွ်ေဝပါ။
ဖုန္းကို Facebook သံုးဖို႔ Viber ေျပာဖို႔ ထက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။ ေပၚလာသမွ် အၾကံတို႔ကို Notes ထဲတြင္ ေရးမွတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ Voice Recorder ျဖင့္ ေျပာဆို သိမ္းဆည္းပါ။
၂၁ – အၾကံမ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။
မိမိ အၾကံတို႔ကို ျဖစ္ပါေစ သူတစ္ပါးအၾကံတို႔ကို ျဖစ္ပါေစ ခ်ေရးမွတ္သားထားပါ။ သူတစ္ပါး ေျပာဆို ရွင္းလင္း ျပထားသည္တို႔ကို အကုန္ခ်ေရးမွတ္တာထက္ ဖုန္းရွိလွ်င္ ဖုန္းထုတ္၍ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သိမ္းပါ။
၂၂ – အလုပ္တာဝန္ကို ေဝမွ်ပါ။
အလုပ္တစ္ခုလံုးကို တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ျခင္းထက္ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ခြဲေဝေပးတတ္ပါ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ စြမ္းရည္တို႔ကို သိပါ။ ၿပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္အလိုက္ အလုပ္တာဝန္တို႔ကို ခြဲေဝ ေနရာခ်ထားေပးပါ။
၂၃ – ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းကို ေအာင္ပြဲခံပါ။
မိမိ တို ႔ လုပ္အားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းကို ဝမ္းသာစြာ ေအာင္ပြဲခံပါ။ ေတြ႕ဆံု စားေသာက္ပြဲ က်င္းပပါ။ လူတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အရသာကို တခဏပင္ ခံစားရပါေစ ေနာက္ ထပ္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုကို ေတာင့္တလာတတ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ပြဲၿပီး တစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ ဆက္ပါေစ။
၂၄ – သူတစ္ပါးအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ကူညီပါ။
မိမိ အဖြဲ႕သာေအာင္ျမင္၍ က်န္အဖြဲ႕မ်ာကို ႏွိမ့္ခ်ထားသည့္စိတ္ကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဖ်ာက္ပါ။ လိုအပ္လွ်င္ သြားေရာက္ေျပာဆို ကူညီေပးပါ။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မပါေသာ စိတ္ထား ကို ထုတ္ျပပါ။ သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔လို ေအာင္ျမင္ပါေစ။

Credit-မွတ္စုၾကမ္း