အ႐ႈံးလည္း မေပး ရသည့္ အျပင္ အျမတ္လည္း ရေသာ ရင္းႏွီး ရေသာ အလုပ္ ဟူသည္ ၿပံဳးျပျခင္း ပင္ ျဖစ္ သည္။ မိမိ၏ မ်က္ႏွာေလးႏွင့္ မ်က္လုံးေလးမ်ား ကုိ အၿပံဳးမ်ားျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ပါက လြန္စြာ က်က္သ ေရ ရွိသည္ ကုိ မိမိတို႔ ကုိယ္တိုင္ သိခ်င္မွ သိေပမည္။ မိမိ ၏ မ်က္ႏွာ ကုိ ျမင္ေတြ႕ ရသူမ်ား ကေတာ့ သိၾက ေပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ၿပံဳးရေသာ အလုပ္ကုိ ပင္ အလြန္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ႀကီး လုပ္ရသည့္ ပမာျဖစ္ ေန ၾက သည္။ အခ်ဳိ႕မ်ား ကေတာ့ ‘ၿပံဳးခ်င္စိတ္ကို မရွိတာ ၿပံဳးလုိ ႔ဘာရမွာလဲ။ အာေညာင္း႐ုံ နဲ႔ အာၿပဲ႐ုံ ပဲရွိ မွာေပါ့’ ဟု ဘု က်က် ျပန္ေျပာသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ‘ၿပံဳးရင္ေပါတယ္ ထင္မွာစုိးလုိ႔’ ဟု ဆုိသူမ်ား လည္း ရွိသည္။

ၿပံဳးလွ်င္ေပါသည္ ဟု မည္သူက ထင္မည္ နည္း။ မိမိ ဘက္မွ တစ္ဖက္သား အေပၚသုိ႔ ၿပံဳးျပေသာ အမူအ ရာ မမွန္ လွ်င္ေတာ့ ထုိ အထင္သည္ မွန္ေကာင္း မွန္ႏုိင္ပါသည္။

အၿပံဳး ဟုဆုိရာတြင္ လည္း ႏွလုံးသား မွ လာေသာ အၿပံဳး ကုိ ဆုိ လုိျခင္းျဖစ္ရာ ႏွလုံးသားမွ လာေသာအၿပံဳး မဟုတ္ဘဲ အမုန္း တရားမွ လာေသာ အၿပံဳးျဖစ္ ပါက (သုိ႔မဟုတ္) မိမိျဖစ္လုိရာ အတြက္ ၿပံဳးထားေသာ အၿပံဳးျဖစ္ပါ က အဘယ္မွာ လွ်င္ လွပပါ ေတာ့မည္နည္း။

တစ္ဖန္ ရာဂတဏွာေၾကာင့္ တပ္မက္၍ ၾကည့္ေသာ အခုိး တေဝေဝျဖစ္ေနသည့္ ေခၚ ေတာ တစ္ေထာင္ အား မ်က္လုံး အေနအထားႏွင့္ ရမၼက္ အၿပံဳး ဆုိပါက မည္သူက ႀကိဳက္ပါမည္နည္း။

မိမိ မုန္းေသာ သူကုိ ေစတနာ မပါဘဲ ေပးရ ကမ္းရ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံ ရေသာအခါ မခ်ိ ၿပံဳးၿပံဳး ထား ရေသာ ေၾကာင့္ ထုိ အၿပံဳးတုိ႔သည္ အဘယ္မွာ လွ်င္ ေတာက္ပ ပါမည္နည္း။ သူတစ္ပါး အား ပ်က္စီးေစ လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တြင္ ၿပံဳးထား ရေသာ ထုိ မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ အၿပံဳး တုိ႔သည္ အဘယ္ မွာ လွ်င္ က်က္သေရ ရွိပါမည္နည္း။

ဟုတ္ပါသည္။ မိမိ ပါးစပ္ ကုိ ၿဖဲျပ တုိင္းသည္ ၿပံဳးျပျခင္း မဟုတ္သည္ မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။ သူတစ္ပါး အ ေပၚ ေစတနာ သန္႔သန္ ႔ႏွင့္ ႐ုိး႐ုိး သားသား ခင္မင္ေသာ ႏွစ္လုိဖြယ္ အၿပံဳးသည္ သာလွ်င္ က်က္သေရ ရွိ ေသာ၊ လွပေသာ တကယ့္ အၿပံဳးေလး မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ကုိယ္၌ ကပင္ အေရာင္ မဆုိးေသာ ခ်စ္စဖြယ္ အၿပံဳး တုိ႔ကုိသာ ျမင္လုိ လွသည္မဟုတ္ပါလား။

ေဆးသိပၸံ တစ္ခု ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရ လည္း ၿပံဳးေနစဥ္ တြင္ မိမိ မ်က္ႏွာေပၚ ရွိ အေၾကာ ငယ္ေလးမ်ား လႈပ္ ရွားၾကသည္။ ထုိ အေၾကာေလး မ်ားသည္ ႏုပ်ဳိ မႈ ကုိ ေပးစြမ္းေစ ပါသည္ ဟူ၏။ ထုိ႔ အတူ မဲ့ေနေသာ အခါ တြင္ လည္း မ်က္ႏွာေပၚ ရွိ အေၾကာေလးမ်ား လႈပ္ရွား ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ မဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေသာ အေၾကာငယ္ တုိ႔သည္ ပုိမုိ အုိစာေစ ပါသည္ ဟူ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ႏု ပ်ဳိ လုိေသာ သူ အေပါင္း သည္ ႏွလုံးသား မွ လာေသာ စစ္မွန္ေသာ အၿပံဳးမ်ား သာၿပံဳးရန္ လုိပါသည္။
မုန္းေနသူႏွစ္ဦး ပင္လွ်င္ တစ္ဦးက စ၍ႏွစ္လုိ စြာ ၿပံဳးျပ ပါက က်န္တစ္ဦး မွ မဲ့ျပမည္ဟု ထင္ပါသလား။

အၿပံဳး ခ်ဳိခ်ဳိ အတြက္ အၿပံဳး ခ်ဳိခ်ဳိသာျပန္ရမည္ မွာ မလဲြေပ။ စာေရးသူ၏ အျဖစ္ အပ်က္တစ္ခု ရွိသည္။ စာေရးသူ သည္ ငယ္စဥ္က လြန္စြာ စြာသည္။ မိမိေပၚတြင္ေကာင္းပါ မွ ျပန္လည္ေကာင္းျပတတ္သည္။ မ်က္ႏွာ ထားလည္း လြန္စြာ တည္သည္။ အၿပံဳး ဟူသည္ စာေရးသူ အတြက္ ျပဳရ ခက္ေသာ အရာ တစ္ခု ျဖစ္ ခဲ့ဖူးသည္။

တစ္ရက္ တြင္ စာေရးသူ သည္ ဆရာမ တစ္ေယာက္ ၏ အိမ္မွျပန္လာ စဥ္ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ျပန္စဥ္းစား မိၿပီး ၿပံဳးမိ သြားသည္။ လမ္းမ ထက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ရင္း ၿပံဳးမိ သည္ျဖစ္ ရာ ေရွ႕မွ လာေန ေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ ဆုံမိသည္။

စိတ္ၾကည္ေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိ စဥ္းစား မိၿပီး အၿပံဳး ႏွင့္ေရာလ်က္ သူ႔ကုိ ၿပံဳးျပလုိက္သည္။ ထုိ သူငယ္ခ်င္း သည္ မ်ား မၾကာခင္ က စာေရးသူႏွင့္ အခ်င္းမ်ား ထားၿပီး စကား မေခၚမေျပာသူျဖစ္သည္။ စာေရး သူ ၿပံဳးသည္ ကုိျမင္ၿပီး သူငယ္ခ်င္း မွ စာေရးသူ ကုိျပန္ၿပံဳးျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ႔ဘက္ မွ ႏႈတ္ဆက္ စကား လာ ဆုိၿပီး သူၿပံဳး ကုိယ္ၿပံဳးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ဦးေခၚေျပာျဖစ္ကာ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္သြားၾက သည္။

ထုိမွ စာေရးသူ ကုိ သင္ခန္းစာေပးလုိက္သည္ မွာ ၿပံဳးျပျခင္း သည္ သင့္ျမတ္မႈ ကုိျဖစ္ေစၿပီး မိတ္ေဆြေပါ မ်ားျခင္း လူခ်စ္လူခင္ မ်ားျခင္းေပတည္း။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဒါသ ထြက္ေနသူ ရွိပါက ထုိသူ၏ အမ်က္ ေဒါသ သည္ တစ္ဖက္သား ကုိ ကူးစက္ သြားၿပီး ပူေလာင္ေစ သကဲ့သုိ႔ ေမတၱာထားသူ ရွိ ပါကလည္း ထုိသူ ၏ေမတၱာဓာတ္ တုိ႔သည္ အနီး အနားရွိသူတုိ႔ ကုိ ထိစပ္ သြားကာ ေမတၱာေငြ႔ တုိ႔ျဖင့္ ေအးျမေစပါသည္။

အလားတူ စြာပင္ မဲ့ျပသူ အတြက္ မဲ့ျပေသာ မ်က္ႏွာ တစ္စုံ သာ ျပန္လည္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပံဳးျပသူ အတြက္ ၿပံဳးျပေသာ မ်က္ႏွာ တစ္စုံ ကုိ လက္ေဆာင္ျပန္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္မႈ တုိင္းတြင္ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္မႈ ရွိသည္ပင္မ ဟုတ္ပါလား။

မွန္ၾကည့္ေသာ သူအတြက္ မိမိျပဳေသာ အျပဳအမူ အတိုင္း သာလွ်င္ မိမိ ပုံရိပ္သည္ မွန္တြင္ အရိပ္ထင္ေပ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အၿပံဳးလွလွ ရလုိသူ အတြက္ ႏွလုံးသားမွ လာေသာ အၿပံဳးသာ ၿပံဳးေစခ်င္ပါသည္။
မိမိ အၿပံဳးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ၾက သူမ်ား လက္ညိႇဳးညႊန္ ပါက မလဲြႏုိင္ေပ။

စကားေျပာတတ္ ပါက ေလယာဥ္ပင္ အလကား စီးႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ ၿပံဳးျပျခင္းေၾကာင့္ လည္း လုိရာ ခရီးကုိ အလြယ္ တကူေရာက္ရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား အမုန္း တရားမ်ား ကုိ ေပ်ာက္ ပ်က္ေစ ၍ ခ်စ္ျခင္း တရားမ်ားသာ ပြားမ်ားေစေသာ လွပေသာ အၿပံဳးပန္းေလးမ်ား ကုိ လူတိုင္းႏႈတ္ဖ်ား တြင္ ဆင္ျမန္းေစခ်င္ ပါသည္။

႐ုပ္မလွ သူပင္ျဖစ္လင့္ ကစား ႏွစ္လုိ ဖြယ္ၿပံဳးျပေသာ အခါ ခ်စ္စရာ အေနအထား သုိ႔ ေရာက္သြား သည္ျဖစ္ ရာ မ်က္ႏွာ လွလွ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာ မတည္ဘဲ အဟုပ္ဘဲ ၿပံဳးၿပံဳးေလးေနပါ က မည္မွ် လွသြားမည္ ကုိ ေတြးၾကည့္ေစခ်င္ ပါသည္။

အၿပံဳး ဟူသည္ အမွန္ စင္စစ္ အုိစာေနေသာ မ်က္ႏွာကုိ ပင္ ႏုပ်ဳိ သြားေစသည္။ အၿပံဳးေၾကာင့္ အုိျခင္းသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ရွိလာမည္ ဟုတ္ေပ။ အၿပံဳး ဟူသည္ လူ အမ်ားျမင္ေသာ မ်က္ႏွာထက္ တြင္သာ ထားရွိ ရျခင္းျဖစ္ရာ တင့္တယ္ရန္ လုိသည္။ စစ္မွန္ရန္ လုိသည္။ ႏွလုံးသားထက္ မွလာရန္ လုိသည္။

စစ္မွန္ေသာ ႏွလုံးသားမွ လာေသာ အၿပဳံး အတြက္ အ႐ႈံးဟူသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ရွိလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပံဳးပါ။ ႏွစ္လုိ စြာ ၿပံဳးပါ။ ေဖာ္ေရြစြာ ၿပံဳးပါ။ ႏွလုံးသားမွ အလွကုိ အၿပံဳးႏွင့္ တန္ဆာဆင္ပါ။ မုဒိ တာ မွ ႐ုိက္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ အၿပံဳးမ်ားသာ မ်က္ႏွာထက္ တြင္ ေဝဆာေစပါ။ က်က္သေရေဝျဖာမည္ ကုိ အာမခံ ပါသည္။ လူတုိင္း ၿပံဳးတတ္ၾကပါေစ။ ။

Credit_ေၾကးမုံ_သတင္းစာ