ေမာင္ခြန္မင္းေအာင္
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီနည္းပညာ တကၠသိုလ္ (UTS:INSEARCH ) ရဲ႕စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ဆု ကို ျမန္မာေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာင္ခြန္မင္းေအာင္ က ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆုကို ပထမႏွစ္စီးပြားေရး ဒီပလိုမာသင္တန္းမွာ GPA အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္ တကယ့္ကို ဝမ္းသာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေနာင္အနာဂတ္မွာ UTS:INSEARCH ကေန ပညာသင္ယူေကာင္း သင္ယူၾကမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ အျခား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ေတြအတြက္ စံျပတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ သူတို႔လည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္”လို႔ ေမာင္ခြန္မင္းေအာင္ က ေျပာပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း UTS:INSEARCH က ပညာေရးထူးခၽြန္တဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေတြအတြက္ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၂၁၀ ,၀၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိဆုမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

“ဒီေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ယူေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ေတြဟာ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြကတစ္ဆင့္ အသိပညာ တုိးပြားလာမွာသာမကဘဲ တကၠသိုလ္ နဲ႔ အနာဂတ္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းေတြမွာပါ ထူးခြ်န္ဖုိ႔၊ လုိအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ မႈေတြကိုလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္“ လို႔ UTS:INSEARCH ပညာေရးဌာနမွဴး Tim Laurence က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ခြန္မင္းေအာင္ အေနနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ဆစ္ဒနီ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (UTS:INSERCH) သို႔ စီးပြားေရးပညာရပ္ သင္ယူရန္နဲ႔ ဒီဂရီဘြဲ႕ပညာေရးအစီအစဥ္ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္႐ံုး AVSS မွ ကူညီေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Internet Journal