stop-job-interview-jitters-624x349

မန္ေနဂ်ာ၊ ဒါမႇမဟုတ္ လုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕တာ၀န္ဟာ ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္မႇာၿမဲဖုိ႔ လုပ္ရတာတင္မကဘဲ ခုိင္လုံတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရႇိရင္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ အလုပ္ကရပ္စဲရတာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္တဲ့စာ (Pink Slip) ေပးရတာဟာ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြအတြက္ မလုပ္ခ်င္ဆုံးအလုပ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရးတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းရႇင္ ေတြအတြက္ေတာ့ လုိအပ္တဲ့က႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ (Pink Slip ေပးတယ္ဆိုတာ အေမရိကန္က်င့္ထံုးျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းတဦးကို အလုပ္ျဖဳတ္တဲ့အခါေပးတဲ့ တရား၀င္စာျဖစ္ပါတယ္။)

၁။ ဖုန္း လုံး၀မဆက္ဘူး၊ ႐ုံးကုိလည္းမလာဘူး
လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင့္မႇာ စာနာစိတ္ရႇိသင့္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ဟာ ႐ုတ္တရတ္ သူ႕အေမ၊ အေဖဆုံးသြားတဲ့အခါမ်ဳိးမႇာ ႐ုံးကုိမလာတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါမ်ဳိး ေနာက္တစ္ခါထပ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ သံသယျဖစ္ဖုိ႔ ေကာင္းလာပါၿပီ။ သူ႕ရဲ႕အလုပ္ပ်က္မႈက ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ေရာ ေငြေရာ ဆုံး႐ႈံးေစပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခြင့္ယူတာ၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေပၚလစီတစ္ခုကုိ က်င့္သုံးသင့္ပါတယ္။ ဒီေပၚလစီရႇိတယ္ဆုိတာကုိလည္း ၀န္ထမ္း တုိင္းကုိ သိထားေစသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ – ခြင့္မဲ့ပ်က္တဲ့၀န္ထမ္းမ်ဳိးကို ပထမအႀကိမ္ဆုိရင္ ေခၚသတိေပးၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ အလုပ္ က ခ်က္ခ်င္းထုတ္ပစ္တာမ်ဳိးပါ။ ဒါဟာ ၀န္ထမ္းအေပၚရက္စက္ရာက်တယ္ဆုိေပမဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ရာမႇာ ဒီလုိလူမ်ဳိးကုိ အလုပ္မျဖဳတ္ဘဲ ဆက္ခန္႔ထားရင္ အလုပ္ကုိေရာ၊ တျခား၀န္ထမ္းေတြပါ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္လာေစမယ့္အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တက္လႇမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲေစပါလိမ့္မယ္။

၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းလာတယ္
မွ်မွ်တတေျပာရရင္ ၀န္ထမ္း တိုင္းမႇာစြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းတဲ့အခ်ိန္ဆုိတာ ရႇိပါတယ္။ တစ္ခါတေလမႇာ လုပ္ငန္းတစ္ခုက အစကစီစဥ္ထားတာထက္ ပုိႀကီးၿပီးလုပ္ရတာ အခ်ိန္လည္းပုိယူရတယ္ဆုိရင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမႇာ ၀န္ထမ္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းတာဟာ သူတုိ႔ေတြ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီတာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္က သူ႕ကုိေပးထားတဲ့ အလုပ္ ကုိ ေပးထားတဲ့အခ်ိန္အတြင္းၿပီးေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကေတာ့ သိသာထင္ရႇားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုကေတာ့ သူ႕ရဲ႕အလုပ္ ကုိ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ျပန္စစ္ရတာ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ သူ႕အလုပ္ကုိကူဖုိ႔ ခဏခဏ အကူအညီေတာင္းတာ၊ ဒါမႇမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ႕ အခ်ိန္ ကုိအမ်ားႀကီး ျပဳန္းတီးေစတာေတြဆုိရင္ေတာ့ ဒီ၀န္ထမ္းကုိ လက္လႊတ္လုိက္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ၿပီဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္ တစ္ပါးသူ ကုိ စိတ္ဒုကၡလုိက္ေပးတယ္
ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြဟာ အလုပ္ခြင္ ထဲမႇာ ေကာလာဟလေတြ ေျပာတယ္။ အလုပ္အေၾကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြအေၾကာင္း အတင္းေျပာတယ္။ အထက္အရာရႇိကုိ မေခ်မငံျပန္ေျပာတယ္။ ေပးထားတဲ့တာ၀န္ကုိ မေက်ပြန္ဘူး။

၄။ အေျပာင္းအလဲ ကုိ လက္မခံႏုိင္ဘူး
၀န္ထမ္းေတြဟာ အေျပာင္းအလဲ ေတြကုိ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ လုိအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကုိ ထပ္မံျဖည့္တင္းႏိုင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ အရည္အခ်င္းေတြကုိလည္း တုိးတက္လာေအာင္ ျဖည့္တင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။
၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္က အလုပ္တအားႀကိဳးစားတယ္၊ အရည္အခ်င္းလည္း ျပည့္မီတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီက အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမႇာ ဒီ၀န္ထမ္းဟာ သတ္မႇတ္ထားတာေလာက္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ေတြကုိ အမီမလုိက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သူ႕အရည္အခ်င္းကုိ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ သင္တန္းေတြေပးတာေတာင္ မလုိက္ပါႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ပဲ ဒီလုိလူမ်ဳိးကုိ လက္တြဲျဖဳတ္ရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အတိုက္အခံ လုပ္ၿပီး ျပႆနာရႇာတတ္တယ္
ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုိအႀကံသစ္၊ ဉာဏ္သစ္ေတြရဖုိ႔ တြန္းအားေပးႏုိင္သူ၊ ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ရႇိအေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ တြန္းအားေပးႏုိင္သူမ်ဳိးကုိ လုိခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲတမ္း ကုိယ္နဲ႔၊ ဒါမႇမဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ၊ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ၊ အျငင္းအခုံလုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပႆနာရႇာခ်င္သူလုိ႔ သတ္မႇတ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိအျပဳအမူမ်ဳိးဟာ ကုမၸဏီအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားေစသလုိ တျခား၀န္ထမ္းေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပေစမႇာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ အေျခအေနတအားႀကီးမဆုိးလာခင္ ဒီလုိလူမ်ဳိးကုိ လက္လႊတ္သင့္ပါတယ္။

၆။ တုိးတက္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားဘူး
ကိုယ့္မႇာ အလုပ္လုပ္တာ ေႏႇးေကြးၿပီး လူေရႇ႕သူေရႇ႕ စကားမေျပာရဲတဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ရႇိတယ္ဆုိပါစုိ႔။ သူဟာ အလုပ္ကုိ ေစာေစာလည္းမလာသလုိ လူေရႇ႕မႇာ စကားေျပာရဲေအာင္ သင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းေတြကုိလည္း မတက္ဘူး။ သူ႕ကုိယ္သူတုိးတက္ဖုိ႔လည္း ဘာမႇမလုပ္ဘူး၊ အမႇားကုိလည္း မျပင္ဘူးဆုိရင္ ဒီလုိ၀န္ထမ္းမ်ဳိးကုိ အလုပ္က ရပ္ဆုိင္းသင့္ပါၿပီ။

၇။ အရည္အခ်င္း မရႇိဘဲ ေနရာယူတယ္
လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ခ်ိန္မႇာ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ဘယ္ကေနပဲရရ ငႇားရမႇာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တုန္းက ကုိယ့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း၊ ဒါမႇမဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ကုိ အလုပ္ခန္႔ထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕မႇာ ကုိယ့္လုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အႀကံဳေတြ မရႇိဘူးဆုိရင္ သူကေနရာ၀င္ယူသူပါပဲ။
ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးဟာ တကယ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကုိကုိင္တြယ္ရခက္တဲ့ ျပႆနာပါပဲ။ သူ႕မႇာ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်င့္၀တ္မရႇိသလုိ ကုိယ္က်င့္တရားလည္း မရႇိဘူး။ ကုိယ့္အေနနဲ႔လည္း သူ႕ကုိ အလုပ္က အနားေပးလုိ႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးဆုိရင္ ကုိယ့္လုပ္ငန္းႀကီးပြားတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ ဆုေတာင္း႐ုံပဲ ရႇိပါေတာ့တယ္။

၈။ ေဖာက္သည္ ေတြက သူတုိ႔ရဲ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ တင္ျပလာတယ္
၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေဖာက္သည္ ေတြဟာ ကုမၸဏီနဲ႔ ဘာေၾကာင့္အလုပ္တြဲမလုပ္ခ်င္ၾကတာလဲဆုိရင္ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈမေကာင္းလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ကုိ ေက်နပ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏုိင္ရင္ သူကေန ေနာက္ထပ္ လူကုိးေယာက္ကေန ၁၅ ေလာက္အထိကုိ ကုမၸဏီ က ၀န္ေဆာင္မႈမေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာႏုိင္တာေၾကာင့္ ကုမၸဏီရဲ႕နာမည္ထိခုိက္လာေစမႇာပါ။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဖာက္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ မေကာင္းတာေၾကာင့္ ေဖာက္သည္ေတြက မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ခဏခဏ တင္ျပလာၿပီဆုိရင္ ဒီလုိ ၀န္ထမ္း မ်ဳိးကုိ အလုပ္ကရပ္ဆုိင္းသင့္ပါတယ္။ ႐ုိင္းစုိင္းၿပီး ေဖာက္သည္ေတြကုိ စိတ္မပါဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ၀န္ထမ္းရႇိတဲ့ ကုမၸဏီ နဲ႔ ဘယ္သူမႇအလုပ္လုပ္ခ်င္မႇာ မဟုတ္ပါဘူး။

Credit to CEO Magazine
Hr Campus