ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္ စစ္သံုးစြဲမႈအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလီယံသံုးရာေက်ာ္ စိုက္ထုတ္ေနရသျဖင့္ ကုန္က် စရိတ္ ကာမိရန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က အ႐ႈံးေပၚေန ၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြအားနည္းၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ႏွစ္တိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္ကေန စိုက္ထုတ္ေပးေနရတဲ့ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိ တဲ့ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားတစ္ခုကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ လိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာထြန္း ႏိုင္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္က က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ပုေလာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးအုန္းခင္၏ ျမန္မာႏုိင္ ငံတစ္ဝန္းတြင္ လက္ရွိေကာက္ယူ ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို သင့္ တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္ သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေျပာင္း လဲေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ Tariff Policy ကို ေရးဆြဲေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ ၾကားကာ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္ မ်ားရယူေနေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

လုပ္အားခတန္ဖိုး၊ လူသံုး ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ကမၻာ႔ ေလာင္စာဆီစရိတ္ ျမင့္မားျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္မား လာျခင္းႏွင့္အညီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ လည္း ျမင့္မားလာ၍ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာအမ်ား အျပားက်န္ရွိေနၿပီး လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲ ခြင့္မရသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ သင့္ေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္း သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းခင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္ စစ္ကို အရမ္းဝတဲ့သူရွိသလို အ ရမ္းငတ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံ မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္တို႔ ဘာတို႔ ထုတ္လို႔ရတဲ့ေနရာေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ထုတ္ဖုိ႔အ တြက္ ေငြပိုရွိဖို႔ကလည္း လိုေသး တာေပါ့။ ေငြပို ဘာလို႔ မရွိလဲဆို ေတာ့ ႐ႈံးေနလို႔ေပါ့။ ႐ႈံးလို႔ တိုးမထုတ္ႏုိင္၊ တိုးမထုတ္ႏုိင္လို႔ ပိုက္ဆံက ပိုမလာ၊ ဒီလို တိုးသာမထုတ္ႏိုင္ေပမယ့္ လူဦးေရက ေန႔စဥ္တိုးလာေနတယ္။ ဒီလိုတိုး လာေနရင္းပဲ အဆိုးသံသရာလည္ ေနတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး ဗ်’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား တစ္ယူနစ္ ကို အိမ္သံုးအ တြက္ တစ္ယူနစ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး ၃၅ က်ပ္မွ အျမင့္ဆံုး ၅၀ က်ပ္ႏႈန္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး ၅၀ က်ပ္မွ အျမင့္ဆံုး ၁၅၀ က်ပ္အထိ အလႊာအလိုက္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံေနသည္။

Credit:7Daydaily