ကမၻာတစ္၀န္း၌ ဇီကာ အႏၱရာယ္ ကိုကာကြယ္ရန္လည္းေကာင္း၊ တုပ္ေကြး ဖ်ားနာကိုကာကြယ္နုိင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လာရာ၀ယ္ ျခင္ေဆး တြင္ပါ၀င္သည့္ Naled ဓါတုပစၥည္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကိုယ္အဂၤါအစိပ္အပိုင္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္း (motor skill) က်ဆင္းလာသည္ကိုေတြ ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မီခ်ီဂန္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ Naled ပါ၀င္သည့္ ျခင္ေဆး ကို ဇီကာ အႏၱရယ္ ကာကြယ္ရန္ ျခင္ေဆးျဖန္းရာတြင္ အဓိကအသံုးျပဳ ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတိုက္နုိင္ငံမ်ားအျပင္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္လည္း Naled ပါသည့္ျခင္ေဆးကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေၾကာင္း၊ ၄င္းျခင္ေဆးနွင့္ထိေတြ ့မိသည့္ ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္ရာတြင္ အသက္ ၉ လ အရြယ္တြင္ ရွိသင့္သည့္ motor skill ထက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ စြမ္းရည္က်ဆင္းေနသည္ကိုေတြ ့ရေၾကာင္း၊ လက္၊ လက္ေခ်ာင္း၊ မ်က္နွာ၊ ပါးစပ္၊ ေျခေထာက္ အစရွိသည္တို ့ကို တိတိက်က်ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမ္းမွာ သာမန္ကေလးမ်ားထက္ နိမ့္ပါးေနသည္ကိုေတြ ့ရ ေၾကာင္း သုေတသီ Brian Maddox က ေျပာျပသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမွာပါ၀င္တဲ့ ဓါတုပစၥည္း ေၾကာင့္ လူကိုထိခိုက္နိုင္တဲ့အေျခအေနကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေမြးကင္းစ ကေလး ေတြကို ထိခိုက္ေစတာေတြ ့ရပါတယ္။

အရင္က စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ပိုးသတ္ေဆး ေတြျဖန္းတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသေတြမွာပဲ ဆန္းစစ္ခဲ့တာပါ။ အခုလို အလံုးစံုျခံဳငံုပါ၀င္တဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုျပဳလုပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ Naled ပါတဲ့ ျခင္ေဆး ျဖန္းတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ေက်းလက္၊ျမိဳ ့ျပမေရြး ေမြးကင္းစကေလးေတြကို ထိခိုက္ေစတာ ေတြ ့၇ပါတယ္ ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။ Naled ပါ၀င္သည့္ျခင္ေဆးကို လြန္ခဲ့သည့္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အသံုးျပဳလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ျခင္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္နွင့္ ဇီကာ အႏၱရယ္ ကာကြယ္ရန္ Naled ပါသည့္ ျခင္ေဆး ကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ားဆံုးျဖန္းသည့္နိုင္ငံျဖစ္ျပီး Naled ကိုလည္း အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာနုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ေမြးကင္းစကေလးမ်ားသည္လည္း Naled ၏ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးကို အမ်ားဆံုး ခံေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ့အျပင္ တရုတ္သည္ ေအာ္ဂနိုေဖာ့စဖိတ္ ပါ၀င္သည့္ ပိုးသတ္ေဆး ကိုလည္းအသံုးျပဳျပီး ၄င္းပိုးသတ္ေဆးသည္လည္း လူ၏ အာရံုေၾကာစနစ္ကို ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : original uploder