လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမလုပ္ရတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အင္းစိန္ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ကေန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူေတြအေနနဲ႔ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ပညာကို ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ယူမယ္႔သူေတြက လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမလုပ္ရတဲ့ ျမန္မာ၊ သမုိင္း၊ ပထ၀ီ၊ စိတ္ပညာ စတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အင္းစိန္ဗဟုိ အက်ဥ္းေထာင္ကေန တကၠသုိလ္ ၀င္တန္းစားေမးပြဲကုိ အမ်ိဳးသား (၂၇) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ (၉) ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး (၁) ဦးမွာဂုဏ္ထူး (၁) ဘာသာရခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေတြကို ဆက္လက္သင္ၾကားေပးမယ္႔ အပိုင္းေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာေခၚယူေရး အပိုင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ အင္းစိန္ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဇယ်ာလင္းျမင့္က ေျပာျပပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူေတြထဲက (၇) ဦးပဲ ျပစ္ဒဏ္ဆက္လက္က်ခံေနၿပီး (၂) ဦးက လြတ္ေျမာက္သြားၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာျပစ္ဒဏ္က် ခံေနရတဲ့သူေတြအတြက္ ပညာသင္ခြင့္ မဆုံးရႈံးေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၿပီး လက္ရွိမွာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲက ေက်ာင္းသားေတြကုိ အက်ဥ္းက်သူေတြထဲက ေက်ာင္းဆရာ (၈) ဦး၊ ကာယဆရာ (၁) ဦး၊ ပန္းခ်ီဆရာ (၁) ဦး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆရာ (၁) ဦးတုိ႔နဲ႔ ျပင္ပဆရာ၊ ဆရာမ (၂၆) ဦးတုိ႔က ပညာသင္ၾကား ေပးေနတယ္လု႔ိ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ စာရင္းေတြ အရသိရပါတယ္။

Source : CNB

Photos :  rfa

Credit:Duwun