ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ

ကုိယ္ခ်င္းဆက္အမႊာဆိုသူေတြကို သင္ဟာ သတင္းစာေတြ၊ မီဒီယာေတြထဲမွာ ေတြ႔ဖူး၊ ၾကားဖူးလိမ္႔မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ပတ္၀န္းက်င္မွ အၿမဲလိုလို ေတြ႔ရတတ္တဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး မဟုတ္တာမို႔ သူတို႔ရဲ႕ ရွင္သန္ပံုအေၾကာင္းကိုေတာ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိၾကသူ ရွားပါလိမ္႔မယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ႔ Abigail နဲ႔ Brittany Hensel တို႔ဟာ လူသိမ်ားတဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔ခႏၶာကိုယ္ႏွစ္ခုဟာ ဆက္သြယ္ေနသလို ဦးေခါင္းတစ္ခုသာ ကြဲျပားေနတာပါ။ သူတို႔လို လူသားေတြရဲ႕ၾကားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြဟာ ရွိေတာ႔ရွိေပမယ္႔ ရွားပါးတဲ႔ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမြးဖြားမႈ ၂ သိန္းမွာ တစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ေတြထဲက နည္းပါးလွတဲ႔ အေရအတြက္သာ အရြယ္ေရာက္တဲ႔အထိ ကိုယ္ခ်င္းဆက္အျဖစ္ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနၾကသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက ခြဲစိတ္မႈျပဳၾကျခငး္မ်ိဳးေတြရွိၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အသက္မရွင္ႏိုင္ပဲ ေသဆံုးသြားရသည္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေသဆံုးရျခငး္ရဲ႕ အေၾကာငး္ရင္းက အသက္ရလာတဲ႔အခါ ကိုယ္ခႏၶာက အလုိအေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အရိုးဖြဲ႔စည္းပံု ေျပာငး္လဲျခငး္ေတြေၾကာင္႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Credit- MOMOLAY
http://www.momolay.com/p/32789/text