ထိုင္းမွာစရိတ္ျပတ္ သြားလို႔ပါခင္ည။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာ က္ၿမိဳ႕မွာႏွလုံးခြဲစိတ္ကုသၿပီး အျပန္စရိတ္ျပတ္သြားလို႔ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္ေပါ့ဂ်ာ။

ေနာက္တာပါဗ်ာ။ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြ သူနာျပဳေတြေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းေတြ အားလုံးရဲ႕ေမတၱာေစတနာ ဂ႐ုဏာေတြဟာ လြန္စြာ မွလူသားခ်င္းစာနာမႈအျပည့္အ၀ရွိပါတယ္ဗ်ာ။

ယခုေဆး႐ုံသြားၿပီးေ လ့က်င့္ခဏ္းလုပ္ရန္အ သြားတံျပက္စည္းေရာင္းေသာေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္သမားအားေတြ႕ၿပီး ခြင့္ေ တာင္းကာအမွတ္တရ႐ိုက္ကူးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Source : Kyaw Thu

Credit:Sunthit.Com