အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အဓိကမြတ္စလင္ႏိုင္ငံႀကီး ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကို ယာယီပိတ္ပင္မိန္႔သည္ ဇြန္ ၂၉ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းအခ်ိန္ကစကာ အသက္ဝင္ၿပီျဖစ္သည္။

တရား႐ုံးခ်ဳပ္က လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ငါးလၾကာ အေျခအတင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ထရမ့္၏ အမိန္႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အစြန္းေရာက္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးရန္ ယခုပိတ္ပင္မိန္႔က လိုအပ္ေၾကာင္း ထရမ့္အစိုးရက ေျပာေသာ္လည္း ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္သူမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မြတ္စလင္မ်ားကို သက္သက္ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုပိတ္ပင္မိန္႔သည္ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီ၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံသားမ်ား အေမရိကန္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ရက္ ၉၀ ပိတ္ပင္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း ေသြးသားရင္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ရွိပါက ခၽြင္းခ်က္ထားကာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

Credit: Mizzima