mapadar
ပဋာစာရီေထရီမျကီး
လင္ေသ သားေသလို႔႐ူးသြားတဲ့အေၾကာင္းေတာ့
လူတိုင္းဖတ္ဖူးၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္
အ႐ူးတပိုင္းျဖစ္ေနလို႔
အ၀တ္ေတာင္မကပ္ေတာ့တဲ့အေျခအေနကေနၿပီး
ျမတ္ဘုရား က ဘာတရားမ်ားေဟာလိုက္လို႔
အ႐ူးေပ်ာက္သြားရတာလဲလို႔သိခ်င္မိလို႔
႐ွာေဖြျပီး
သိလိုက္ရတဲ့တရားကိုျပန္ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယ္

ခ်စ္သမီး ပဋာစာရီ အိုရလိမ့္အံုးမယ္၊ နာရလိမ့္အံုးမယ္၊ ေသရလိမ့္အံုး
မယ္ဆိုတဲ့ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း မရွိဘူးလားလို႔-ျမတ္စြာဘုရားက ေမး
ေတာ့၊ ပဋာစာရီ က အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရား ရွိပါတယ္ဘုရား၊
ထိုအိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရား ရွိပါလွ်င္ မအို, မနာ, မေသတဲ့ တရား
ေကာ မရွိဘူးလားလို႔ေမးတယ္။ ပဋာစာရီက မအို, မနာ, မေသတဲ့ တရားလဲ ရွိပါတယ္ဘုရား။
အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရားလဲရွိတယ္၊ မအို, မနာ, မေသတဲ့ တရား
လဲရွိတယ္ဆိုလွ်င္ ထိုအိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရားကို သင္မေၾကာက္ဘူး
လားလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေမးေတာ့၊ ပဋာစာရီ က အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္း
တရားကို ေၾကာက္ပါတယ္ဘုရား။
☆ အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္လွ်င္ မအို,မနာ, မေသတဲ့တ
ရားကို ရွာမွေပါ့။ သည္ေတာ့ပဋာစာရီက ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ အရွင္ဘုရား
က အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းတရား ေၾကာက္လွ်င္ မအို, မနာ, မေသတဲ့တ
ရားရွာရမယ္လို႔ အမိန္႔ရွိတယ္။ တပည့္ေတာ္မ ဘယ္လို ရွာရပါမည္လဲ ဘုရား
လို႔ ေလွ်ာက္ထားျပန္ေတာ့
သူတပါးကိုလဲမခ်စ္ႏွင့္၊
မိမိကိုယ္ကိုလဲ မခ်စ္ႏွင့္လို႔
အမိန္႔ရွိေတာ့၊
ပဋာစာရီ က တပည့္ေတာ္မ ကေတာ့ ခ်စ္ေသးတယ္ ဘုရား-ခ်စ္
ေသးတာဘဲ၊ မခ်စ္ဘဲ ရွိပါ့မလားဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ သားကေလး က မ်က္
လံုးျပဴးကေလးနဲ႔ မ်က္ေတာင္ေကာ့ကေလးနဲ့ ပလီပလာ တီတီတာတာ အလြန္
ေျပာတတ္တယ္ဘုရား-ေျပာတတ္တယ္။ သည္ေတာ့ တပည့္ေတာ္မ က ခ်စ္
တာေပါ့ ဘုရား-ခ်စ္တာေပါ့…ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။
☆ သည္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ သင္ခ်စ္တယ္ဆိုတာဟာ
မသိလို႔ ခ်စ္တာ၊ သိလွ်င္ သင္မခ်စ္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္-မသိလို႔လိုခ်င္၊ လိုခ်င္လို႔
စြဲလမ္း၊ စြဲလမ္းေတာ့ ျပဳလုပ္၊ ျပဳလုပ္ေတာ့-ရရွိ၊ ရရွိေတာ့-ခံၾက၊ ခံရလိမ့္မယ္။
☆ မသိတာကက အဝိဇၨာလို႔ ေခၚတယ္၊ လိုခ်င္တာက တဏွာလို႔ ေခၚတယ္၊
စြဲလမ္းတာက ဥပါဒါန္လို႔ ေခၚတယ္။ ျပဳလုပ္တာက သခၤါရလို႔ ေခၚတယ္၊ ရရွိ
တာက ဘဝလို႔ ေခၚတယ္၊ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ႏွစ္ပင္ပူးလို႔ အေၾကာင္းျပဳလိုက္
ေတာ့ေလ….ဇာတိတရားၾကီး ရတာေပါ့…။ အဲဒီ ဇာတိတရား ဝဋ္ေကာင္ၾကီး
ရမွျဖင့္ ခံရလိမ့္မယ္၊ မညဥ္းႏွင့္၊
သင့္ၾကည့္ပါလား ရြာစဥ္က်ယ္ တလယ္လယ္
ႏွင့္ မစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္၊ ရင္ထဲႏွလံုးထဲ ကြဲမတတ္, ေဆြးမတတ္, ပြင့္မ
တတ္ သင္ခံရတယ္၊ ဘယ့္အတြက္ ခံရတယ္၊ ကိုဒါသခ်စ္မိလို႔ သင္ခံရတယ္၊
ဘယ္အတြက္ ခ်စ္မိတယ္၊ မသိလို႔ ခ်စ္မိတယ္၊ သိလွ်င္ သင္ မခ်စ္ဘူး
မခ်စ္လွ်င္ နင္သည္လိုခံရမွာ မဟုတ္ဘူး
သင့္သားကေလးေတြကို သင္ခ်စ္မိလို႔ခံရတယ္၊ ဘယ့္အတြက္ သင္ခ်စ္မိတယ္၊ သင္မသိလို႔ ခ်စ္မိတယ္၊ သိလွ်င္ သင္မခ်စ္ဘူး
မခ်စ္လွ်င္
သင္သည္လို ခံရမွာမဟုတ္ဘူး။
☆ ဟဲ့-ပဋာစာရီ သင္ သညာ၏အလိမ္ကို ခံေနရပါေပါ့ကလား၊ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သင္က-ခ်စ္ခ်င္လို႔ ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး၊ သညာက လိမ္ထားလို႔ သင္ခ်စ္ေနတာ။
ဘယ္လို လိမ္ထားသလဲ ဆိုပါလွ်င္…
တရားေတာ္ၾကီး က အနိစၥလို႔ဆိုတယ္၊ သ
ညာက နိစၥလို႔ လိမ္ထားတယ္။ တရားေတာ္ၾကီးက ဒုကၡလို႔ဆိုတယ္၊ သညာ
က သုခလို႔လိမ္ထားတယ္။ တရားေတာ္ၾကီးက အနတၱလို႔ဆိုတယ္၊ သညာက
အတၱလို႔ လိမ္ထားတယ္။ တရားေတာ္ၾကီးက အသုဘလို႔ဆိုတယ္။ သညာက
သုဘလို႔ လိမ္ထားတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္“ျမင္တာကို သညာဖံုးတယ္၊ သညာကို သကၤာရွင္းမွ သကၤာ
ကင္းမယ္၊ ျမင္တာကို သညာဖံုးတယ္၊ သညာကို သကၤာ မရွင္းေတာ့-သကၤာ မကင္းတယ္”။ သညာ၏အလိမ္ကို ခံေနရလို႔ ဒုကၡေရာက္တယ္။
အဲသည္လိမ္ထားတဲ့ သညာကို သကၤာ ရွင္းလိုက္ပါေတာ့လား ဟု ျမတ္
စြာ ဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူေတာ့မွ ပဋာစာရီက သကၤာရွင္းဆိုတာ ဘယ္လိုရွင္း
ရမွာလဲ ဘုရားဟု ျပန္၍ ေလွ်ာက္ထားေတာ့
ျမတ္စြာဘုရားက သတိပ႒ာန္
ေလးပါးႏွင့္ ရွင္းရလိမ့္မယ္။ သတိပ႒ာန္ ေလးပါး ကိုရႈေတာ့ သတိပ႒ာန္ ေလး
ပါးက သကၤာရွင္းေပးလိမ့္မယ္၊ မိမိ“ခႏၶာကိုယ္”ႏွာသီးဝ ေခၚတဲ့ ကာယတံခါး
ကို ထြက္ေလဝင္ေလျဖစ္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺာရံုကတိုးထိေတာ့-သိ၊ သိတဲ့အေပၚမွာ သတိထားျပီး ေနမွျဖင့္ သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျပည့္စံုေနျပီ။
☆ ျပည့္စံုပံုကား….ထိမႈကို သတိျပဳေနတာက ကာယႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ လို႔
ေခၚတယ္၊ ေကာင္း မေကာင္းခံစားမႈ သေဘာကို သတိျပဳေနတာက ေဝဒနာ
ႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္လို႔ေခၚတယ္၊ ထိမႈသေဘာကို သတိျပဳေနတာက စိတၱာ
ႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္လို႔ေခၚတယ္။ အဘိဇၩာေဒါမနႆ ကို လ်စ္လ်ဴ ရႈျပီး သူ႔
သေဘာအတိုင္း သူျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳေနတာက ဓမၼာႏုပ
ႆ နာသတိပ႒ာန္လို႔ေခၚတယ္။
☆ အဲဒီ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးကိုရႈေတာ့ ကာယာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ က သု
ဘသညာကို ရွင္းေပးလိမ့္မယ္၊ ေဝဒနာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္က သုခသညာ
ကို ရွင္းေပးလိမ့္မယ္၊ စိတၱာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ က နိစၥ သညာကို ရွင္းေပး
လိမ့္မယ္။ ဓမၼာႏုပႆ နာ သတိပ႒ာန္ က အတၱသညာကို ရွင္းေပးလိမ့္မယ္။
ပဋာစာရီ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို ရႈလိုက္ပါေတာ့လား၊ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္
အတြင္းက အပူဓာတ္ကို ရႈလိုက္-ရႈလိုက္လို႔ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္
ၾကီးက ခိုင္းေတာ့၊ ပဋာစာရီ သည္ ျမတ္စြာဘုရား ခိုင္းေတာ္မူသည့္အတိုင္း
ရႈလိုက္ေတာ့ ဓမၼစကၡဳံ ပြင့္သြားပါေတာ့တယ္။
မူရင္​းေရးသူကိုေလးစားစြာ credit ေပးပါတယ္