မသိေသးသူမ်ား သိၾကပါေစရန္ ျပန္လည္မွ်ေဝပါ၏ YBS စီးၾကတဲ့ ခရီးသည္ ေတြအေနနဲ႔ အသစ္ေရာက္႐ွိလာၿပီး လက္႐ွိေျပးဆြဲေပးေနတဲ့ YBS City Bus ကားသစ္ ေတြမွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ထိုင္ခံုအျပာေရာင္ေတြ အမ်ားႀကီးအထဲကမွ ကားရဲ ့ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာပါတဲ့ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ေလးေတြကို ျမင္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ ေလးေတြက ( သက္ႀကီးရြယ္အိုး၊မသန္စြမ္း၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ ) တို႔ စီးဖို႔ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ခံုေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနရာမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ခရီးသည္ ေတြဟာ အထက္ပါ ပုဂၢိလ္မ်ား ကားေပၚတတ္လာရင္ မိမိထိုင္ေနတဲ့ေနရာကေနထေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အသိေလး႐ွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ ခရီးသည္ ေတြက ကားေပၚတတ္လာတဲ့အခါ ထိုင္ခံု အျပာေရာင္ ေလးေတြေနရာလြတ္ေနတာေတာင္ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ မွာ သြားထိုင္ၾကတာေတြေနရလို႔ပါ ။ ထိုင္တာကို အျပစ္မေျပာလိုပါ ကိုယ္က လိေမၼာ္ေရာင္ ခံုေလးေတြမွာ ထိုင္မယ္ဆိုင္ရင္ ( သက္ႀကီးရြယ္အိုး ၊မသန္စြမ္း၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ ) ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ဦးကားေပၚတတ္လာရင္ ကိုယ္အသိစိတ္နဲ႔ ကိုယ္ထေပးဖို႔လိုပါတယ္ ။ သူမ်ားေျပာမွ ထေပးရတာ လူႀကီးလူေကာင္းေတြအတြက္႐ွက္စရာပါ ။ မထေပးေသာသူေတြ ႐ွက္တတ္ၾကပါ ။ လိေမၼာ္ေရာင္ ခံုေလးေတြက အလွတပ္ဆင္ထားခ်င္မဟုတ္ သူမွာ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္႐ွိေနပါတယ္ ။ ကိုယ္ကသြားရမယ္ခရီးေဝးတယ္ဆိုရင္ ကားေခ်ာင္းတဲ့အခါထဲက ထိုင္ခံု အျပာေရာင္ ေလး ေတြကိုဘဲ ေရြးထိုင္ၾကဖို႔အၾကံျပဳေပးခ်င္တာပါ ။ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ေလးေတြရဲ႕ ေဘးဘက္မွာလည္း ပံုေလးနဲ႔စာကပ္ထားပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ေတြက ရဟန္းသံဃာအတြက္ဘဲထားတယ္လို႔ ထင္ျပီး ရဟန္းသံဃာေတြလာမွေနရာထေပး တတ္ၾကပါတယ္္ အဲ့ဒါမဟုတ္ပါ သက္ႀကီးရြယ္အိုး ၊ မသန္စြမ္း ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ ကားေပၚတတ္လာရင္လည္း ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ေလးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ခရီးသည္မ်ားက ကိုယ္ရဲ႕အသိစိတ္ဓာတ္ေလးနဲ႔ ထိုင္ေနရာမွ ထေပးဖို႔တာဝန္႐ွိပါတယ္ ။ ဒါက ႏိုင္ငံတကားသတ္မွတ္ခ်က္ပါ ။ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ ေလးေတြက ထိုင္ခံု အျပာေရာင္ေတြၾကားမွ အလွတပ္ဆင္ထားခ်င္မဟုတ္ပါ ။ ‎

Khun Banyar‎

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap