ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္း YBS တံဆိပ္တပ္ ယာဥ္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ရာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားေသာ ယာဥ္အကူမ်ားကို ကုမၸဏီဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး YUPT ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

YBS ယာဥ္လိုင္းစနစ္သစ္ စတင္ေျပးဆြဲခ်ိန္တြင္ ယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕သည္ ယာဥ္အကူမပါဘဲ ေငြပုံးမ်ားတြင္ ခရီးသည္ကိုယ္တိုင္ထည့္၍ ေပးစီးရသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္အခ်ဳိ႕သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
“ယာဥ္အကူေတြကို ယာဥ္ေပၚမွာ မထားေတာ့ဘူး။ ဂိတ္ေတြမွာ အေႂကြလဲေပးတဲ့ ေနရာမွာ အလုပ္ခန္႔အပ္မယ္” ဟု YUPT ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

YBS ယာဥ္လိုင္းဂိတ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ယာဥ္အကူ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြေရတြက္ျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားကို အေႂကြလဲေပးျခင္း စသည့္ တာဝန္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဂိတ္လွ်င္ ဝန္ထမ္းေလးဦးခန္႔ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

YUPT ကုမၸဏီလက္ေအာက္တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ယာဥ္လိုင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး YBS ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၂၉၊ ၃၆၊ ၅၉ စသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္အကူမပါဘဲ ေငြပုံးစနစ္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္တြင္ စတင္က်င့္သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး YUPT ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိ ယာဥ္အကူမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထပ္မံ၍ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

Credit:The Voice