ေရခ်ိဳးၿပီးလွ်င္ မ်က္စိနီျခင္း သည္ ေလျဖတ္ မည့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ တြင္ပါဝင္သည္။
အထူးသျဖင့္ မ်က္စိနီျခင္း သည္ဘယ္ျခမ္း သို႔မဟုတ္ ညာျခမ္းတစ္ဘက္ဘက္တြင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုအျခမ္းတြင္ပင္ေလျဖတ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။စာေရးသူ၏သုေတသန ေလျဖတ္မည့္လကၡဏာ(၉)ခ်က္တြင္ဤအခ်က္သည္ ေနာက္ဆုံးမွျဖစ္ေသာ္လည္း ထိပ္ဆုံးမွအေရးႀကီးသည္။

ေသြးတိုးရွိေနသူမ်ား၊ေသြးတိုးရွိေနသည္ကိုသတိမထားမိသူမ်ားသည္ ေရခ်ိဳးၿပီးလွ်င္ သတိထားၾကည့္ၾကပါ။ေသြးတိုးေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ မျပတ္မီဤ လကၡဏာ ကအရင္ျပပါသည္။
ေလျဖတ္ျခင္း ကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။ျဖစ္မွကုသလွ်င္ မည္သူမွ် ပကတိျပန္လည္ေကာင္းမလာပါ။

 

Credit:ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)