8

လူ အေၾကာင္းေပါင္းၾကည့္မွသိ ဆိုသလို လူတစ္ေယာက္ႏွင့္စကားေျပာၾကည့္တဲ့အခါ အဲ့ဒီလူရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းကိုပါသိႏိုင္ပါတယ္။

ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊ ရြယ္တူကိုေလးစား၊ ငယ္သူကိုသနားဆိုတာကို ေလာကနီတိတစ္ခုအျဖစ္ လူတိုင္းသင္ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေခၚအေဝၚပိုင္းမွာလည္း ကိုယ့္ထက္အသက္ႀကီးတဲ့အခါ ကိုဘယ္သူ၊ မဘယ္သူ အစရွိသျဖင့္ ငယ္တဲ့သူျဖစ္လွ်င္ေတာ့ ညီေလး၊ ညီမေလး အစရွိသျဖင့္ ရြယ္တူကိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္း ဆိုၿပီးမေခၚခ်င္လွ်င္ေတာင္ နာမည္ကို ေလးစားသမႈနဲ႔ေခၚသင့္ပါတယ္။

ေပၚပင္ေတြ၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေနာက္သို႔တသြင္သြင္လိုက္ပါစီးႏွင္းသူေတြကေတာ့ ကြီး၊ ေခး၊ ေညး၊ မြီး ဆိုၿပီး တစ္သြယ္ ဘဒို၊ စစ္ ဆိုၿပီးတစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေယာက်ာ္းေလးေတြမွာ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းေတြ႕လိုက္တာႏွင့္ ဆဲနည္းေပါင္းစုံႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္တာမ်ိဳး၊ မိန္းကေလးဆိုလွ်င္လည္း ကိုယ့္ထက္အသက္ႀကီးတာငယ္တာမစဥ္းစားဘူးေတြ႕တာႏွင့္ ေကာင္မ ဘာျဖစ္တယ္၊ညာျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီးေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျမင္ဖူး ေတြ႕ဖူး ၾကားဖူးက်မွာပါ။

ဒါဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္လို႔အျပန္အလွန္ ေခၚေဝၚတာမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ သို႔ေသာ္ ေဘးကၾကားလိုက္ရတဲ့သူအျမင္မွာေတာ့ ႐ိုင္းသလို ကိုယ္ကိုတိုင္ဟာလည္း ဘယ္လိုအဆင့္အတန္းပါလို႔ေဖာ္ျပလိုက္တာႏွင့္တူပါတယ္။ လူတိုင္းေျပာေနၾကတာပဲ ဘာထူးဆန္းတာၾကလို႔ လို႔ေျပာစရာရွိပါတယ္။ လူတိုင္းမေျပာၾကပါဘူး။ လူတိုင္းအဲ့ဒီလို အေခၚအေဝၚေတြမသုံးၾကပါဘူး။ ႀကိဳက္လည္းမႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ သူမ်ားကိုလည္း အဲ့လိုအေခၚအေဝၚေတြဘယ္ေတာ့မွမေခၚသလို သူတို႔ကိုအဲ့လိုသြားေခၚမိရင္ မႏွစ္သက္တဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေနာက္ကိုလိုက္တာ လိုက္လို႔ရပါတယ္။ ယဥ္ေက်းစြာနဲ႔လိုက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းေစခ်င္ပါတယ္။

႐ိုင္းျပတဲ့အေခၚအေဝၚေတြကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ေသေလာက္ေအာင္ရင္းႏွီးေနရင္ေတာင္ ကိုယ့္အဆင့္အတန္းကိုေဖာ္ျပတာျဖစ္လို႔ မသုံးစြဲသင့္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အႀကီးႏွင့္အငယ္ပဲျဖစ္ေစ ေလးစားမႈရွိသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏႈတ္ကထြက္တဲ့စကားတိုင္းဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ အဆင့္အတန္းကိုေဖာ္ျပေနတာျဖစ္လို႔ သတိထားဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္။

Photo:Google
Credit – သက္ျမတ္ႏိုးေဝ(ပစ္တိုင္းေထာင္)