သတင္းေထာက္ မ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ျဖစ္စဥ္ကို က်ဥ္းေျမာင္း သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္၍မရ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီက တပ္မေတာ္ က ဒီဗီဘီႏွင့္ ဧရာဝတီသတင္း ဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္သံုးဦး ကို မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲ ဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ သတင္းယူရန္ႀကိဳးစားေသာ သ တင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈ မ်ားရွိေနၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏မီဒီ ယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေနသည့္အေပၚ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားကို ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေမးျမန္း ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သတင္းေထာက္သံုးဦးအဖမ္းခံရ သည့္ျဖစ္ရပ္ကို က်ဥ္းေျမာင္း သည့္႐ႈေထာင့္မွ မခ်ဥ္းကပ္သင့္ ဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းတစ္ခုလံုး၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥ အျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ‘‘သတင္းေထာက္သံုးဦးနဲ႔တပ္မေတာ္ၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလို႔ပဲ ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးနဲ႔ ၾကည့္လို႔မရပါဘူး။ လက္ရွိ က်င့္သံုးေန တဲ့ ဥပေဒေတြကတရားမွ်တမႈ၊ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လားဆိုတာကို ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒေတြကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဇူလိုင္ ၆ ရက္က ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာ့ဂ္ဘရန္ ေဒးႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ‘‘တရား ဥပေဒ ေတြက မွ်တမႈရွိရပါမယ္။ အသိုက္အဝန္း အသီးသီးက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒေတြက မွ်တမႈမရွိဘူးလို႔ ခံစားေနမိၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီ ဥပေဒ ေတြကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီး က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သတင္းေထာက္ မ်ားလြတ္ လပ္ခြင့္အျပင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ ခြင့္ကိုပါ စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ေန သည္ဟု နားလည္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေရးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ဆန္း စစ္စဥ္းစားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

Credit: 7daydaily
သတင္းေထာက္