ထူးထူးဆန္းဆန္းပါပဲ
ကေနဒါႏိုင္ငံသား ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုေတြထုတ္လုပ္တဲ႕ Rob Spence ပာာ သူရဲ႕မ ်က္လံုးတဖက္ကိုကင္မရာမ ်က္စိနဲ႕အစားထိုးခဲ႕ပါတယ္။ အသက္ေလးဆယ္အရြယ္ရိွRob Spenceပာာ သူငယ္စဥ္တုနး္က မေတာ္တဆမ်ကိစိကိုထိခိုက္မိခဲ႕ပါတယ္။ နွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ျကာလွတဲ႕အမွ ်မ ်က္စိတစ္ဖက္ပာာပိုပိုျပီးဆိုးလာခဲ႕ပါတယ္။သူရဲ႕မ ်က္စိကိုခြဲစိတ္ထုတ္ပစ္ဖို႔ဆရာ၀န္ေတြကေျပာျကားခဲ႕ပါတယ္။ သူပာာလက္မခံပဲ သူ႕ရဲ႕မ ်က္လံုးတစ္ဖက္ကို အရာ၀တၱဳတစ္ခုခုနဲ႕ အစားထိုးဖုိ႔ ျကံခဲ႕ပါတယ္။

Rob ပာာ ေရဒီယိုျကိမ္နွုန္းတိုင္း အင္ဂ ်င္နီယာတစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာေဆြးေႏြးျပီး ကင္မရာမ ်က္လံုးတုကို ဖန္တီးခိုင္းခဲ႕ပါတယ္။ ကင္မရာမ ်က္လံုးတုပာာ ျကိဳးမဲ႕စနစ္ျဖစ္ျပီး မ ်က္လံုးသူငယ္အိမ္နားမွာတပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါကင္မရာမ ်က္လံုးတုပာာ ဦးေနွာက္နဲ႕အာရံုေျကာကို ခ ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းမဟုတ္တာေၾကာင္႔ ရုပ္ရွင္ ထဲ႕ ဆိုက္ေဘာ႔စက္ရုပ္လိုေတာ႔မဟုတ္ခဲ႕ပါဘူး။

ကင္မရာမ ်က္လံုး တပ္ဆင္ထားခ ်ိန္အတိုင္း ဗီဒီယို မိနစ္၃၀စာ ရိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္အဆိုပါ ကင္မရာပာာ အခ ်ိန္တိုင္းေတာ႔အလုပ္မလုပ္ပါဖူး။ အားကုန္သြားတဲ႕အခါအားျပန္သြင္းေပးဖုိ႔ေတာ႕လိုပါတယ္။ထိုအျပင္ led မီးပံုစံလည္းထြန္းလင္းႏိုင္ပါတယ္။မ်ကိလံုးတစ္ဖက္ဘာမွမျမင္ရတာထက္ဆိုင္ရင္ ကင္မရာမ ်က္လံုးတုပာာ အက ်ိဳးမ ်ားစြာျပဳေၾကာင္း Rob ကေျပာၾကားခဲ႕ပါတယ္။
Credit: buzzy