အသက္(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ မ်က္မျမင္ ကေလးမေလး တစ္ဦးကို အဓၶမ က်ဴးလြန္မွုျဖင့္ အသက္(၅၇)ႏွစ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသား သည္ ကေလးမေလး၏ အဖိုးႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ၿပီး မိသားစုႏွင့္လည္း ရင္းႏွီကာ အိမ္တြင္ ဝင္ထြက္သြားလာေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္ Romeo Tadero ဆိုသူက ကေလးမေလး၏ အဖိုး ျဖစ္သူႏွင့္ သူတို႔အိမ္တြင္ အရက္အတူတူ ေသာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဖိုး ျဖစ္သူ၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ အရက္ႏွစ္ခြက္ ေသာက္ၿပီးေနာက္ သူလုံးဝအိပ္ေမာက်သြားခဲ့သျဖင့္ Tadero က သူံအရက္ခြက္ထဲသို႔ ေဆးခပ္ခဲ့တာျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အိမ္တစ္အိမ္လုံး၌ မ်က္မျမင္ ကေလးမေလး၊ အဖိုးျဖစ္သူႏွင့္ က်ဴးလြန္သူတို႔ သုံးဦးသာ အိမ္တြင္ရွိေနၿပီး ကေလးမေလး၏ မိဘ မ်ားက အျခားၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မ်က္မျမင္ ကေလးမေလးကို Tadero က အဓၶမက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ျပန္တိုင္ရင္ သတ္ပစ္မယ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို Tadero အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။
မ်က္မျမင္ မိန္းကေလး ကို အဓၶမျပဳက်င့္မွုႏွင့္ အမွုရင္ဆိုင္ရန္ ႐ုံးထုတ္လာေသာ Tadero ကို မိန္းကေလး ၏  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္းပါးရိုက္ၾကပါတယ္။

Credit: popolay