ေန ့စဥ္စားေသာက္ေနသည့္ အစားေသာက္ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူမၿပဳ ့သည့္အၿပင္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိၿဖစ္ေပၚေစသည့္ အစားအစာ မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနႀကပါသည္ ။ အစားအစာ ေႀကာင့္ ေဘးဒုကၡမ်ားစြာၿဖစ္ေပၚခဲ့ႀကတာလည္း ရွိပါတယ္ ။ အရက္မေသာက္ ေဆးလိပ္မေသာက္ ဘီယာ မေသာက္ေသာလည္း အစားအစာ မ်ားေႀကာင့္ ေရာဂါေတြမ်ား ကင္ဆာေတြၿဖစ္ ဆုိးဝါးသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာၿပသနာမ်ားစြာၿဖစ္ေပၚႀကရပါသည္ ။

စားသုံးသင့္သည္မွာ နွလုံးေရာဂါ မၿဖစ္ေပၚေစရန္အၿပင္ ႏွလုံးအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ေပါင္မုန္ ့ႀကမ္း ၊ ပန္းသီး ၊ မုန္ ့လာဥ ၊ ကန္စြန္း ၊ ငါး ၊ ႀကက္သား ၊ အသီးအႏွံ ႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ႀကြယ္ဝေသာ အစားအစာ မ်ားကုိ ပုိမုိစားေသာက္ေပးသင့္ပါသည္ ။ ခႏၶာကုိယ့္ အတြင္း ေသြးမ်ားလည္ပတ္မွဳ ့အတြက္ မေကာင္းသည့္အၿပင္ လူကုိေလးလံထုိင္းမွဳိင္းေစသည့္ ဆီပါေသာ အစားအစာမ်ားကုိ အထူးေရွာင္ရွားရပါလိမ့္မည္ ။ အဆီမ်ားေႀကာင့္ ႏွလုံးအခန္းမ်ားေသြးလည္ပတ္မွဳ ့အတြက္ ဆုိးဝါးေစပါသည္ ။

ေရွာင္ရွားသင့္သည့္မွာ နီၿမန္ေသာ အသား မ်ားၿဖစ္ေသာ အမဲသား ၊ ဆိတ္သား ႏွင့္ အသား အစားမ်ားၿခင္းသည့္ ႏွလုံးေရာဂါၿဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္ ။ အသား မ်ားကုိအလြန္အႀကဴးစားေသာက္ခဲ့ေသာေႀကာင့္ ေသြးထဲ့တြင္ အုိင္းယြန္းဓာတ္မ်ား မ်ားေနပါက ကင္ဆာၿဖစ္ပြားေစႏုိင္သလုိ ့ ႏွလုံးေရာဂါကုိလည္း ၿဖစ္ေပၚေစပါသည္ ။ အသား မ်ားကုိ အလြန္အႀကဴးစားေသာက္မည့္အစား အသီးအရြက္ေႀကာ္မ်ား ၊ အရြက္သုပ္မ်ား ႏွင့္ ပဲသီးမ်ဳိးစုံတုိ ့ကုိ ပုိမုိစားေသာက္ၿခင္းၿဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါၿဖစ္ပြားမွဳ ့နည္းပါေစပါသည္ ။

ႏွလုံး သည့္ လူသား တစ္ေယာက္ၿဖစ္ဖုိ ့မိခင္ဝမ္း အတြင္းအသက္ရွင္ေနသည့္အခ်ိန္ကစၿပီး လူဘဝအဆုံးထိ မရပ္မနားလွဳပ္ရွားေနရသည့္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကကုိယ့္တြင္းအဂၤါအစိတ္ပုိင္းလည္းၿဖစ္ပါသည္ ။

Credit : Mg Mandalay