2

စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးျခင္း
စိတ္ဖိစီးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ မိသားစု၊ ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ ပူပန္ျခင္းစသည္တို႔သည္ စိတ္တည္ ၿငိမ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲျခင္းသည္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ေစရန္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ နာတာရွည္အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါ (chronic insomnia) ကိုပင္ျဖစ္ေစသည္။

စိတ္က်ျခင္း
စိတ္က်ေ၀ဒနာသည္အိပ္ျခင္း အေပၚေ၀ဒနာႏွစ္ခု သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ တစ္ခါတရံအလြန္အမင္း အိပ္ငိုက္ေစၿပီးတစ္ခါတရံ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲျဖစ္ေစသည္။ ဦးေႏွာက္တြင္း ဓါတုပစၥည္းမညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ အိပ္ငိုက္ေစသလို အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစတတ္သည္။
နာတာရွည္နာက်င္ကိုက္ခဲေ၀ဒနာ
ေသြးေလးဘက္နာေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ႂကြက္သားနာက်င္ကိုက္ခဲေ၀ဒနာႏွင့္ အျခားနာတာရွည္နာက်င္ ကိုက္ခဲေ၀ဒနာမ်ားသည္ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္တြင္ ပိုမိုဒုကၡေပးတတ္ၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ေစရန္ ေႏွာင့္ယွက္တတ္သည္။ ဘယ္ညာလူးလြန္.႐ံု၊ ေကြးဆန္႔႐ံုမွ်ျဖင့္ နာက်င္လာတတ္သည္။

ရင္က်ပ္ေရာဂါ
ရင္က်ပ္ေရာဂါသည္ ညဘက္ေရာက္မွပိုဆိုးတတ္ၿပီး အသက္႐ွဴစဥ္ တ႐ႊီး႐ႊီးျမည္ကာ ေခ်ာင္းမ်ားပင္ ဆုိးတတ္သည္။

ႏွလံုးေရာဂါ
ႏွလံုးမွေသြးမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္မၫႇစ္ႏိုင္ဘဲ ႏွလံုးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းသည့္ေရာဂါတြင္ ေရာဂါရွိသူတစ္ဦး လဲွေလ်ာင္းလိုက္သည္ႏွင့္ အဆုတ္တြင္ေသြးမ်ား အိုင္လာတတ္သည္။ ေခါင္းႏွင့္ ကိုယ္ကိုၾကမ္းျပင္မွ ၄၅ဒီဂရီခန္႔ တစ္ေစာင္းလွဲျခင္းျဖင့္ အေမာေဖာက္ၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမွကာ ကြယ္ႏိုင္သည္။

သိုင္း႐ြိဳက္လုပ္ငန္းလြန္ကဲျခင္း
သိုင္း႐ြိဳက္အက်ိတ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားလြန္ကဲၿပီး သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းပမာဏမ်ားျပားလာသည္႕အခါ ညဘက္ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း၊ စိတ္ပူ ပန္မႈလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ ဘဲ ျဖစ္တတ္သည္။

Credit : Thithtoolwin news

သီဟ
Ref:Health Central