စမတ္က်ေသာ ခင္ပြန္း သည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းက ဇနီး သည္မ်ား၏ စားေသာက္မႈ ပံုစံအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈသစ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

 

သို႕ေသာ္ ခင္ပြန္း သည္မ်ားနည္းတူ ၾကည့္ေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့ ထိုသို႕ေသာ ဆက္စပ္မႈမ်ိဳးရွိ မေနေခ်။ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာအမ်ိဳးသားကို ပိုင္ဆိုင္ထား ျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စိတ္တြင္း၌ အႏုတ္သေဘာဆန္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ ေစျပီး ထိုသက္ေရာက္မႈကို ဆြဲေဆာင္မႈနည္းပါးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျမင္ ေတြ႕ရသည္ဟု ေလ့လာမႈကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီေဒါက္တာ တာနီယာေရးႏိုးလ္က ေျပာသည္။

 

ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေသာ ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္ လိုက္ဖက္မညီေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ေသာစိတ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ စားေသာက္မႈဆိုင္ရာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေနအထားမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ အျခားေသာက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို နည္းပါးေစသည္ဟုလည္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

Ref: UPI

#theyangontimes
Credit: Yangon Media