2

အိုင္အက္စ္ တုိက္ခိုက္ေရးသမား ဂ်ီဟဒ္ဒစ္တစ္ဦးဟာ အေျခအေန မဟန္ေသာေၾကာင့္ မိန္းမလ်ာဟန္ေဆာင္ၿပီး မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္သူဟာ ရင္ဘတ္ေမြးမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းေမြး မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ား မရိတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။

မိုလ္ဆူးၿမိဳ႕ကို အီရတ္တပ္မ်ား သိမ္းပိုက္လာသျဖင့္ သူရဲ့ခံတပ္မွ ထြက္ေျပးဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ့အစီအစဥ္က မပီျပင္ခဲ့ေပ။

မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးတြင္ မိတ္ကပ္မ်ား အေသးစိပ္လိမ္းျခယ္ကာ၊ အမ်ိဳးသမီးအ၀တ္အစား၀တ္ခဲ့ေသာ္လည္း မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဖို႔ေမ့ခဲ့သည္။

အီရတ္စစ္တပ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ဓာတ္ပံုအရ အမ်ိုးသမီးဟာ ေပါင္ဒါမ်ား ထူေနေအာင္ ပုတ္ထားတာေတြ႔ရသည္။ မ်က္ခံုးမ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားတြင္လည္း ျခယ္သထားသည္။ ခုလိုမိန္းမဟန္၊ မိန္းမလ်ာဟန္ေဆာင္ကာ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားမႈမွာ သည္တစ္ႀကိမ္တည္း မဟုတ္ပဲ အရင္ကလည္း ရွိခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္က စည္ကားခဲ့ေသာ မိုလ္ဆူးၿမိဳ႕ဟာ ခုေတာ့ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဖုန္မ်ားအလိန္းလိန္း တက္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ရဲ့ ေနရာအမ်ားစုကို အီရတ္စစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဂ်ဴလိုင္ ၈ ရက္ေန႔ထိ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ဗံုးက်ဲတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း အေဆာက္အဦး ၅၀၀၀ ခန္႔ပ်က္စီးခဲ့သည္ ဟု ကုလသမဂၢက ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေျပာသည္။

တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ စစ္ပဲြအတြင္း အေဆာက္အဦး ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးၿပီး ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အမ်ားစုျဖစ္သည္။

Credit: PannPwint