နည္းပညာ မ်ား လူေတြရဲ႕ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္စုစည္းထားတဲ့ အမွတ္ရစရာအေၾကာင္းအရာေတြ ေမႊေႏွာက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးတာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ တျခားသူေတြနဲ႔ ဘဝေနမႈထုိင္မႈပုံစံ ႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳျခင္းကလည္း သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ယွဥ္ျပိဳင္မႈတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိ ကုိယ္ကို ဘယ္သူေတြ ေထာက္လွမ္းေနလဲဆုိတာ ဘယ္လုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မလဲ။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ က ျပိဳင္ဘက္ပလက္ေဖာင္း Snapchat ကနဲ႔အလားသ႑ာန္တူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ feature သစ္တစ္ခုကို အခုပဲ ထည့္သြင္းလုိက္ပါျပီ။ လူေတြရဲ႕ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္စုစည္းထားတဲ့ အမွတ္ရစရာအေၾကာင္းအရာေတြ ေမႊေႏွာက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးတာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ တျခားသူေတြနဲ႔ ဘဝေနမႈထုိင္မႈပုံစံ ႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳျခင္းကလည္း သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ယွဥ္ျပိဳင္မႈတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိကုိယ္ကို ဘယ္သူေတြ ေထာက္လွမ္းေနလဲဆုိတာ ဘယ္လုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မလဲ။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ က ျပိဳင္ဘက္ပလက္ေဖာင္း Snapchat ကနဲ႔အလားသ႑ာန္တူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ feature သစ္တစ္ခုကို အခုပဲ ထည့္သြင္းလုိက္ပါျပီ။ Linkedln ကြန္ယက္ ေတြကလုိ user ေတြ သူတို႔ profile ဘယ္သူေတြဝင္ၾကည့္သြားလဲ သိခြင့္ရမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွာ ခြင့္ျပဳမယ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီ က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ app ေပၚက ‘Stories’ feature သစ္က မိမိ အေၾကာင္းအရာေတြ အထူးသျဖင့္ ဘယ္အပုိင္းေတြ ဘယ္သူဝင္ၾကည့္ခဲ့လဲ ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးထားပါတယ္။ Snapchat ကဲ့သို႔ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ၾကည့္လဲဆိုတာလည္း သိႏုိင္ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေနနဲ႔ ဒီ feature ကို ၎ရဲ႕ app အားလုံးမွာ ထည့္သြင္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Instagram က feature နဲ႔အလားတူစြာပဲ Facebook Stories ဆုိတာ ႏွစ္ၾကိမ္အထိၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ၂၄နာရီၾကာအမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ user မွတင္ထားတဲ့ လတ္တေလာ ဓာတ္ပုံ နဲ႔ ဗီဒီယုိ ေတြစုစည္းမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Instagram လုိပဲ မိမိစတုိရီ လူဘယ္ႏွေယာက္ၾကည့္သြားလဲ ျပီးေတာ့ ဘယ္အေၾကာင္းအရာကို အဓိကၾကည့္လဲဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ Ref: Indy100/mirror

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
Credit : Apanpyay