တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆုကို ပထမအႀကိမ္ ေပးအပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဆုေတြကို တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရီးသြားကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈကို Myanmar Responsible Tourism Instituteက ဦးေဆာင္စိစစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
‘‘တခ်ိဳ႕ေအဂ်င္စီေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြဆိုရင္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဒါေတြလုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ေဖာ္ျပခ်င္တာေတြ ရွိတယ္။ တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူရမယ့္ အပိုင္းေတြကို သိသြားၿပီး ဆက္လုပ္သြားေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ ဒီဆုေလးကို ဖန္တီးေပးတာ’’ လို႔ MRTI ဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းႏိုင္က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း 7Day Daily ရဲ႕ သတင္းတစ္ရပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

၂၀၁၇ အတြက္ ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းဆုအျဖစ္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးတည္း ခိုေရးဝန္ေဆာင္မႈဆု၊ တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုးခရီးစဥ္ေရးဆြဲသူဆု၊ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး ခရီးစဥ္ေဒသဆု၊ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးဆက္သြယ္ေရး/ေစ်းကြက္ဆု၊ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေကာင္း ဆံုးအသိပညာေပးအစီအစဥ္ဆု၊ တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုးလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆု ဆုိျပီး ဆု ေျခာက္မ်ိဳး ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္းဆုကို ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ MRTI က ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ဆုကို ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း MRTI က ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆုကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္မယ့္ MRTI အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၆ မတ္လက NGO အေနနဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အသိပညာမွ်ေဝျခင္းနဲ႔ သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆုကို ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကိုေတာ့ Myanmar Responsible Tourism Award မွာ သြားေရာက္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါတယ္။
Source: 7Day Daily
Photos : Myanmar Responsible Tourism Award
Credit: Duwun