ပညာအရည္အခ်င္း အလိုက္ ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေတြကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။မေလးရွားႏိုင္ငံ ရွားမန္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ေတြကို ျမန္မာေက်ာင္းသား ေတြ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အေျခခံပညာအထက္တန္း စာေမးပြဲမွာ ဘာသာစံု ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အထက္ရရွိသူေတြကို ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္။
ပ်မ္းမွ် ၇၀  ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အထက္ရရွိသူေတြကို ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၆၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ရရွိတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွားမန္းတကၠသိုလ္ (မေလးရွား)က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္တဲ့ တကၠသိုလ္ခြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Chinese Studies နဲ႔ Traditional Chinese Medicine ဘာသာရပ္ေတြကို အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္ဘာသာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ သင္ၾကားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး တျခား ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ႔ သင္ၾကားရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Chinese Studies, Journalism, International Business, Accounting, Finance, Computer Science and Technology, Software Engineering, Digital Media Technology, New Energy Science and Engineering, Marine Biotechnology, Chemical Engineering, Electrical and Electronics Engineering and Traditional Chinese Medicine ဘာသာရပ္ေတြအျပင္ Foundation in Science နဲ႔ Foundation In Arts and Social Science ေတြကို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာတ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းနဲ႔ ရွားမန္းတကၠသိုလ္(မေလးရွား)၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေခၚယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြထဲကေန ထူးခြ်န္ ဆံုး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၀ ဦးအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး အျခားသူေတြအေနနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ရာ ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Photos & Source: Kumudra, ေမေသာ္တာေမာင္
Credit : Duwun