ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ စကၤာပူ မွာ ေက်ာင္းသြားတက္ေနတဲ႔လူေတြ၊ အလုပ္ သြားလုပ္ေနတဲ႔လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စကၤာပူ မွာ အလုပ္ သြားလုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းေတြက လစာဘယ္ေလာက္ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိထားတာမမွားပါဘူး။

စကၤာပူႏိုင္ငံ ဟာ သန္႔ရွင္းမႈ၊ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းေလ်ာ႔နည္းမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းေကာင္းမြန္မႈတို႔ေၾကာင္႔ ထင္ရွားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ လစာအေကာင္းဆံုး အလုပ္အကိုင္ေတြ ရရွိႏိုင္တဲ႔ႏိုင္ငံေတြထဲမွာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္စကၤာပူမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ေနတဲ႔လူေတြ၊ အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ႔လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စကၤာပူမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းေတြက လစာဘယ္ေလာက္ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိထားတာမမွားပါဘူး။
ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တံခါးဖြင္႔စီးပြားေရးစနစ္ ျပန္လည္က်င္႔သံုးလာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာတဲ႔အခါ ဒီအလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းေတြက ႏိုင္ငံျခားမွာ ဒီေလာက္ရပါလားဆိုၿပီး သိထားရင္ လစာေတာင္းတဲ႔အခါမွာ အေထာက္္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မွာပါ။
၁၀။ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္ေရး မန္ေနဂ်ာ (Network and Communications Managers)

Network Manager ေတြဟာ သူတို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ကုမၼဏီရဲ႕ IT စနစ္ေတြ၊ ေဒတာစနစ္ေတြ၊ တယ္လီဖုန္းစနစ္ေတြကို ဒီဇိုင္းဆြဲေပးဖို႔၊ တပ္ဆင္ေပးဖို႔၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္ဖို႔ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕တစ္လဝင္ေငြကေတာ႔ ေဒၚလာ (၈၅၀၀) ဝန္းက်င္မွာရွိပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ႔ Networking, Computer, IT, Security, Business Information Systems (သို႔) Marketing and Communications လိုမ်ိဳး ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တစ္္ခုခုမွာ ဘြဲ႕တစ္ခုရထားဖို႔ေတာ႔ လိုပါလိမ္႔မယ္။
ေနာက္ၿပီး ကုမၼဏီရဲ႕လုပ္ငန္းသဘာဝေပၚမူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာလက္မွတ္ေတြကိုလည္း ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီရာထူးေတြဟာလည္း အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ႔အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သတိျပဳသင္႔တာ တစ္ခုကေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေကာင္းရွိဖို႔ေတာ႔လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး အျပိဳင္အဆိုင္လည္း နည္းနည္းေတာ႔မ်ားႏိုင္ပါတယ္။
၉။ အိုင္တီဝန္ေဆာင္မႈ မန္ေနဂ်ာ (IT Service Managers)


IT Service Managers ေတြကေတာ႔ IT ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ႔ကုမၼဏီေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတတ္ၿပီး ကုမၼဏီရဲ႕ IT ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ဒီဇိုင္းဆြဲေပးျခင္း၊ ဖန္တီးေပးျခင္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း စတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုမၼဏီရဲ႕ IT Team ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ကုမၼဏီမွာရွိၿပီးသား IT ဝန္ေဆာင္မႈ infrastructure ႀကီးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ႀကံ႕ခိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ရဲ႕လစာကေတာ႔ တစ္လကုိ ေဒၚလာ (၈၅၀၀) နဲ႕ (၈၇၀၀) ၾကားမွာရွိပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ႔ IT (သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္တစ္ခုခုမွာ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရထားဖို႕ေတာ႔လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုဘြဲ႕ရထားတိုင္း အလုပ္ရဖို႔ေတာ႔ မေသခ်ာပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳနဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းေတြက အဓိက စကားေျပာပါလိမ္႔မယ္။
၈။ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ (General Practitioners/ Physicians)

GP လုိ႕ေခၚတဲ႔အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ေတြနဲ႕သမားေတာ္ေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ျဖစ္တဲ႔ေရာဂါေဝဒနာအားလံုးကို ကုသေပးဖို႕နဲ႕ အေရးေပၚကုသမႈခံယူဖို႕လိုအပ္တဲ႔လူနာေတြနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာအထူးကုဆရာဝန္ရဲ႕ကုသမႈကို လိုအပ္တဲ႔လူနာေတြကို ေဆးရံုကိုျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လစာကေတာ႔ တစ္လကို ေဒၚလာ (၈၂၀၀) ကေန (၁၀၀၀၀) ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။
လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ႔ အရင္ဆံုး ေဆးပညာ နဲ႕ပတ္သက္တဲ႔ဘြဲ႕တစ္ခုရယ္၊ ေနာက္ အနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပး တက္ရမယ္႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုက ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီတစ္ခု (သို႔) ဒီပလိုမာတစ္ခု ရွိထားဖို႔ေတာ႔လိုအပ္ပါတယ္။ မိသားစု ဆရာဝန္ေတြဆိုရင္ Singapore Medical Council (SMC) မွာ မွတ္ပံုတင္ထားဖို႕လိုအပ္ပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္ၿပီး စကၤာပူမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ house ဆင္းၿပီးသားဆရာဝန္ျဖစ္ေနဖို႔ေတာ႔ လိုအပ္ပါတယ္။
၇။ ေရွ႕ေန (Lawyers)

ေရွ႕ေနေတြကေတာ႔ အမႈသည္ေတြကို တရားဥပေဒနဲ႔ဆိုင္တဲ႔အၾကံဉာဏ္ေတြေပးရၿပီး အမႈခြင္မွာ အမႈသည္ေတြနဲ႕အတူ တရားရင္ဆိုင္ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လစာကေတာ႔ တစ္လကုိ ေဒၚလာ (၉၄၀၀) ကေန (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္။ စကၤာ ပူမွာ ေရွ႕ေန အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႕ဆိုရင္ေတာ႔ ခင္ဗ်ား မွာ NUS လို႔လူသိမ်ားတဲ႔ National University of Singapore က ဥပေဒဘြဲ႕ (သို႕) Singapore Management University က ဥပေဒဘြဲ႕ (သို႕) ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုက အသိအမွတ္ထားႏိုင္တဲ႔တကၠသိုလ္ေတြက ဥပေဒဘြဲ႕တစ္ခုခုကို ရရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ္႔မယ္။
ၿပီးရင္ေတာ႔ စကၤာပူမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနည္းဆံုး (၆) ေလာက္အလုပ္သင္အေတြ႕အၾကံဳယူရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ဘားတင္ဖို႕အတြက္ စာေမးပြဲကို အပိုင္း (က) ေကာ၊ အပိုင္း (ခ) ပါ ေအာင္ျမင္ရပါမယ္။ ၿပီးတာနဲ႕ Singapore Institute of Legal Education (SILE) မွာ မွတ္ပံုတင္ဖို႔လိုအပ္ပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ကေတာ႔ (၆) လေလာက္ ေလ႔က်င္႔ခန္းဆင္းဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ႔ ဘားတင္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏုိင္ပါၿပီ။
၆။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (Chief Information Officers/ Chief Technolgy Officers)

CIO လို႔အတိုေကာက္ေခၚတဲ႔ ရာထူးပိုင္ရွင္ေတြကေတာ႔ ကုမၼဏီရဲ႕နည္းပညာဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို ရွိၿပီးသား အိုင္တီနည္းပညာေတြကိုသံုးၿပီး ေျဖရွင္းေပးရေလ႔ရွိၿပီး CTO ေတြကေတာ႔ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ တာဝန္ယူရေလ႔ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ႔ တစ္လကို ေဒၚလာ (၁)ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ရပါတယ္။
လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ႔ ခင္ဗ်ားမွာ စီးပြားေရး စီမံကြပ္ကဲမႈ ဘာသာရပ္မွာ MBA ရထားရင္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒါကမရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုေတာ႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ (CIO နဲ႕ CTO အမ်ားစုဟာ ပညာေရး ေနာက္ခံမေကာင္းလည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာနည္းပညာဆိုင္ရာေတြမွာ ကြ်မ္းက်င္ေနဖို႔ပဲလိုပါတယ္။)
ဒါေပမယ္႔ အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔ ခင္ဗ်ားကို ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အိုင္တီနဲ႕ ေဆာ႔ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ ဘြဲ႕တစ္ခုေတာ႔ အနည္းဆံုးရထားဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ၾကမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး အိုင္တီနည္းပညာဆိုင္ရာနယ္ပယ္တစ္ခုခုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေတြ႕အၾကံဳရွိဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ၾကမွာပါ။
ထပ္မံေဖာ္ျပသြားပါမည္။
Source: careeraddict
Credit : Duwun