12

မကၠဆီကို (Mexico) ႏိုင္ငံက ၿမိဳ႕ေဟာင္း Teotihuacan ရဲ႕ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ ၿပီျဖစ္တဲ့ ပိရမစ္ ပုံစံ ဘုရားေက်ာင္း Quetzalcoatl ရွိပါတယ္။ ဒီပိရမစ္ ရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ လိုဏ္ေခါင္းရွည္ႀကီး တစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုဏ္ေခါင္း မဆုံးခင္ မွာပဲ ျပဒါးရည္ေတြ(mercury) စီးဆင္းေနတဲ့ ေနရာတစ္ခု ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္ေတြ က ရွာ ေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီျပဒါးရည္ေတြ ဟာ ဒီေနရာမွာ ဘယ္လိုဘယ္ပုံ ေရာက္ရွိ ေနတယ္ ဆိုတာ ကို အေျဖရွာမေတြ႕ ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ဒီျပဒါးျမစ္ရဲ႕ တစ္ေနရာရာ မွာေတာ့ ဘုရင္ ဒါမွ မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကို ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ မွဳးမတ္မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ရဲ႕ အုတ္ဂူ တစ္ခုခု ရွိေနမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

12
ၿမိဳ႕ေဟာင္း Teotihuacan ဟာ ၁၄၀၀ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္အထိ ကမာၻ႕အေနာက္ျခမ္း ေဒသမွာ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘုရားေက်ာင္းေတြ နဲ႔ လူေန အေဆာက္အအုံေတြ တည္ရွိခဲ့တဲ့ ေနရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Ayesay