တကၠသိုလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားကို အစိုးရက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္

တကၠသိုလ္ပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းျဖင့္ စာေမးပြဲက်႐ံႈးမႈမရွိလွ်င္ ဘြဲ႕ရ သည္အထိ တကၠသိုလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

‘‘ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို တစ္လသံုးေသာင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအေန နဲ႔ေပးမယ္။ တျခားတကၠသိုလ္ေတြ ကေတာ့ ေလွ်ာက္တဲ့သူကုိပဲ စိစစ္ၿပီးေပးမယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

READ – ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္ေခၚမယ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္းသိရသည္။

‘‘တကၠသိုလ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆု ေလွ်ာက္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာ ကို တကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္နဲ႔ အတူတြဲ ထည့္ေပးထားတယ္။ ပညာသင္ ႏွစ္စၿပီဆုိရင္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ လည္း ထပ္ေၾကညာေပးပါတယ္’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ စာအိတ္တြင္ပါရွိသည့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ေလွ်ာက္လႊာ ကို မိမိေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက လိုအပ္သလို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) သို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

မိသားစု တစ္အိမ္ေထာင္ လွ်င္ တစ္ဦးသာ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ခံစားခြင့္ရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္း က တကၠသိုလ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ေနေသာ္လည္း သိရွိမႈနည္း၍ ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါးေနသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: 7 day daily