ကဲ မွန္ေနသလားလို႔.

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ေစတနာေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာလို႔ အမ်ားစု ဆင္းရဲေနၾကသလဲ?ေကာင္းလုိက္တဲ့ ေမးခြန္း။ ဒါကုိ ပညာ႐ွင္္ တစ္ေယာက္က ဒီလို ေျဖသြားပါတယ္။

၁) ျမန္မာအမ်ားစုက (TEAM WORK) အားနည္းတယ္။ မညီညြတ္ ဘူး။

၂) ေဘးကေန ေသြးခဲြရ လြယ္တယ္။

၃) မနာလိုစိတ္ မ်ားတယ္။

၄) အခ်င္းခ်င္း ထဲ ကုိယ့္ထက္္ သာသြားမွာ မလုိလားဘူး။ သာရင္္ လည္း မနာလိုဘူး။

၅) သူမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးရင္ မႀကိဳက္ဘူး။ ကုိယ့္တစ္ေယာက္တည္းကုိပဲ ခ်ီးက်ဴး ေစခ်င္္တယ္။

၆) မုဒိတာ မပြါးႏိုင္္ဘူး။

၇) ႀကိဳးစားရမယ့္ ေနရာေတြမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ မရွိဘူး။

၈) သူမ်ားမလုပ္္ရင္ မလုပ္ခ်င္္ဘူး။

၉) အေခ်ာင္္ခို ခ်င္္တယ္။

၁၀) ပိုက္ဆံရရင္ အျဖဳန္းမ်ားတယ္။ ဘာဝယ္္ရင္ ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားတယ္။

၁၁) ကုိယ္နဲ႔ အသံုးတည့္တည့္ မတည့္တည့္ သူမ်ား ဝယ္္ရင္ လိုက္ဝယ္ ခ်င္္တယ္။

၁၂) စီးပြားေရး လုပ္္ရမွာ ေၾကာက္တယ္။

၁၃) ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြါး ကုိ မေမွ်ာ္ကိုးတတ္ဘူး။

၁၄) ပံုမွန္ေသခ်ာရတဲ့ ေငြကို ပိုမက္တယ္။ဝန္ထမ္း ပုိလုပ္ခ်င္္တယ္။

၁၅) အေတြးအေခၚပုိင္းမွာ တီထြင္ ႀကံဆမႈ နည္းတယ္။

၁၆) မိရိုးဖလာ အေတြးအေခၚကို မပယ္ႏိုင္္ဘူး။

၁၇) အမ်ား လုပ္တာပဲ ေစာင့္ၿပီး တစ္ႏိုင္္ငံလံုး ဝိုင္းလုပ္ တတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္မခံဘူး။

၁၈) ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေခတ္ကုိ လုိက္ႏိုင္္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ပညာေရးမွာ အားနည္းတယ္။

၁၉) ဗဟုသုတ ေလ့လာဖို႔ အားနည္းတယ္။ စိတ္မ၀င္္စားဘူး။

၂၀) ေဝဖန္တာကို အားသန္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္္ရြက္မႈ အားနည္းတယ္။

၂၁) အႀကံျပဳတာ ေကာင္းၿပီး တကယ့္ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔က် ညံ့တယ္။

၂၂) ပုတ္ခတ္တာကုိ မတရား ႀကိဳက္တယ္။

၂၃) ကုိယ္က်ရံႈးတိုင္း သူမ်ားလည္း က်ရံႈးရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္္ ရွိတယ္။

၂၄) ရံႈးၿပီး ျပန္ထဖို႔ ပ်င္းတယ္။

၂၅)မေအာင္ျမင္္ ရင္ ကံကို ပံုခ်တယ္။

၂၆) ကုိယ္ႀကံဳဖူးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုတည္းနဲ႔ အရာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို တစ္ဖက္သတ္ သံုးသပ္တယ္။

၂၇) ကုိယ္နဲ႔ အျမင္္မတူရင္ အားမေပးဘဲ မတရား ရံႈ႕ခ်တယ္။

၂၈) ဘုရား ရွိခိုး တိုင္း ခ်မ္းသာရပါလုိ၏ ဆုေတာင္းၿပီး အခြင့္အလမ္း လာရင္ အခြင့္အလမ္း မွန္းသိေအာင္
မေလ့လာဘဲ ေက်ာ္သြားတယ္။

၂၉) ၿပီးေတာ့ ပံုမွန္ ဘဝ ထဲမွာ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနတယ္။

၃၀) ကိုယ့္အေၾကာင္း ထက္ သူမ်ားအေၾကာင္းကို ပုိၿပီး စိတ္၀င္္စားတယ္။

၃၁) ေလကန္ၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းတာ မ်ားတယ္။

၃၂) ပုိဆိုးတာက ပုိက္ဆံ ေတာ့ ရွိပါရဲ႕။ တုိုးပြါးေအာင္ လုပ္ ဖို႔ စိတ္ကူး နည္းတယ္။

၃၃) ပုိက္ဆံ ကုိ က်စ္က်စ္ ပါေအာင္ ဆုပ္ထားတယ္။ အက်ိဳး ရွိေအာင္ မရင္းႏွီးတတ္ဘူး။

၃၄) ဘ၀ မွာ ပိုက္ဆံ တစ္ခုပဲ ရွိေအာင္ လုပ္ တယ္။

၃၅) ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားဖို႔၊ အမ်ားအတြက္ ေဆာင္္ရြက္ဖို႔ စိတ္ မဝင္္စားဘူး။

၃၆) ကုိယ္သိတာကို သိသလုိ အသံုးမခ်တတ္ဘူး။

၃၇) ပညာရွင္ ေတြကလည္း ကိုယ့္ ပညာ ကို မွ်ေ၀မေပးခ်င္္ဘူး။လူေတာ္ေတြ ေပၚထြက္ လာေအာင္ မေမြးျမဴခ်င္္ဘူး။အဲဒါေတြက ဆင္းရဲေစတာပါပဲ

ကဲ မွန္ေနသလားလို႔…….။

Credit- ဘဝအ​ေမာ​ေတြ ​ေျပႏိုင္​ၾကပါ​ေစ…