ကမာၻေပၚက ပတ္စ္ပို ႔တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ တျခားေသာ ပတ္စ္ပို႔ေတြထက္ ဩဇာႀကီးမားတယ္ဆိုတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကမွာပါ။ ဥပမာ အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကမာၻေပၚမွာ ဩဇာအႀကီးမားဆုံး ပတ္စ္ပို႔တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီ ပတ္စ္ပို႔ ကိုင္ေဆာင္ထားသူဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏိုင္ငံကို ဗီဇာ မလိုဘဲ အလည္အပတ္သြားေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ပတ္စ္ပို႔ တစ္ခုကို ကိုင္ေဆာင္ထား႐ုံနဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကို အလည္အပတ္သြားႏိုင္တာဟာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေပမဲ့ ကမာၻ႔အရွားဆုံး ပတ္စ္ပို႔ ကို ကိုင္ေဆာင္ရတာက ပိုၿပီးထူးျခားပါတယ္။

ကမာၻ႔အရွား ဆုံး ပတ္စ္ပို႔ ကေတာ့ ၁၀၉၉ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ကတ္သလစ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Sovereign Military Order of Malta ရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Independent သတင္းစာအရ Sovereign Military Order of Malta (SMOM) ရဲ႕ ပတ္စ္ပို ႔ကိုင္ေဆာင္သူဟာ တစ္ကမာၻလုံးမွာ ၅၀၀ ခန႔္သာရွိတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ သံတမန္ေရးရာပတ္စ္ပို႔ျဖစ္တဲ့ Sovereign Order of Malta ရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔ေတြကို Sovereign Order of Malta ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ားနဲ႔ သံတမန္ေရးဆိုင္ရာ ခရီးသြားရတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြပဲ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ပတ္စ္ပို႔ ရဲ႕သက္တမ္းဟာ ၄ ႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ၿပီး Sovereign Order of Malta အဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၆ ႏိုင္ငံနဲ႔ သံတမန္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့အတြက္ ဒီပတ္စ္ပို႔မ်ားကို ထိုႏိုင္ငံေတြမွာ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Sovereign Military Order of Malta (SMOM) အဖြဲ႕ဟာႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ခန႔္မွာ ေဆးပညာ၊ လူမႈေရး နဲ႔ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဒီအဖြဲ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ နဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြၾကား ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူမ်ားကို ကူညီေပးတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Sovereign Military Order of Malta (SMOM) အဖြဲ႕ဟာ ကုလသမၼဂမွာ ေလ့လာသူအဖြဲ႕ဝင္ေနရာ ရယူထားတဲ့ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ ဘက္လိုက္မႈမ်ားမရွိတဲ့ ၾကားေနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ Sovereign Military Order of Malta (SMOM) အဖြဲ႕မွာ ေဆြႀကီးမ်ိဳးႀကီးအႏြယ္ဝင္ အမ်ိဳးသား နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၁၃၅၀၀ ခန႔္နဲ႔ ေစတနာဝန္ထမ္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ပတ္စ္ပို႔ ကေတာ့ ၅၀၀ ေက်ာ္သာ ထုတ္ေပးထားတယ္ လို႔သိရပါတယ္။

 

Sovereign Military Order of Malta (SMOM) အဖြဲ႕ဟာ ၁၀၉၉ ခုႏွစ္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ (Jerusalem)မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အလယ္ေခတ္ ကတ္သိုလစ္ သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ စစ္တပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အဖြဲ႕ရဲ႕ ႐ုံးခ်ဳပ္ ကတာ့ အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ ပါလာဇို ေမာ္လ္တာ (Palazzo Malta) နန္းေတာ္ မွာ တည္ရွိပါတယ္။ SMOM အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ “ကတ္သိုလစ္ယုံၾကည္မႈကို ကာကြယ္ရန္နဲ႔ ဆင္းရဲသူမ်ားအား ကူညီရန္” ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္ေခတ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဒီ အဖြဲ႕အစည္း ဟာ ခ႐ူးဆိတ္စစ္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေဆး႐ုံ မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ဒဏ္ရာအနာတရ ရသူ လူမ်ိဳးစုံ ကို ကုသေပးခဲ့ၿပီး ဒီ ေဆး႐ုံ မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ Sovereign Military Order of Malta အဖြဲ႕ရဲ႕ ပတ္စ္ပို ႔မ်ားဟာ သံတမန္ေရးရာကိစၥမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားရတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္အနည္းစုအတြက္ ထုတ္ေပးထားတာ ျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔ ကိုလည္း ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ (SMOM အဖြဲ႕ရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔ဟာ ဥေရာပတိုက္ ေျမထဲပင္လယ္ရွိ ေမာ္လ္တာ(Malta) ႏိုင္ငံရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔ နဲ႔ မတူညီပါဘူး။)

Ref : TIME News : This Passport Is So Rare, Only 500 People on Earth Have It
Credit : Yoyarlay