ကမၻာ႔ပထမဦးဆံုး လက္ႏွစ္ဖက္စလံုး အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့သည့္ ကေလးငယ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာေရးျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ အ၀တ္၀တ္ျခင္းတို႔ကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားက ဆိုကာလြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ လက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ထိုခြဲစိတ္ကုသမႈသည္ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ဇီယြန္ဟာေဗးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို အစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပထမဆံုးတရား၀င္ က်န္းမာေရးသတင္းကို Lancet ကေလးသူငယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ခြဲစိတ္မႈအၿပီး ၁၈ လအၾကာမွာ ကေလးငယ္ဟာပိုၿပီး အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုလည္း ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ႏိုင္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဟာေဗး၏ ခြဲစိတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဖီလာဒဲဖီးယား ကေလးေဆး႐ံုမွ ဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆန္ဒရာအာမာရယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကေလးငယ္သည္ လက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေစရန္ ေန႔စဥ္ကုထံုးမ်ားကို ခံယူခဲ့ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဗးသည္ ေသြးေရာဂါ ကူးစက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ အသက္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္က ေျခႏွင့္လက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကုသခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဟာေဗးသည္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုး ကုသမႈကိုလည္း ခံယူခဲ့ရသည္။

ဟာေဗးသည္ ၁၀ နာရီၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ လက္အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသမႈမခံယူမီက ထိုအစားထိုးမည့္လက္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္က ျငင္းပယ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ immuno – suppressive ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ေသာက္သံုးခဲ့ရသည္။ ထိုေဆး၀ါးမ်ားသည္ ဆီးခ်ဳိ၊ကင္ဆာႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

ဟာေဗးႏွင့္အတူ ၎၏ မိသားစုသည္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ကလည္း ၎တို႔ကို အေျခအေန အရပ္ရပ္၌ ပံ့ပိုးေပးေနခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ခြဲစိတ္မႈမခံယူမီက ဟာေဗးသည္ ၎၏ မျပည့္စံုေသာ ေျခလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အ၀တ္အစား၀တ္ ၊အစာစား၊ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရာ၌ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္မူ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ကေလးတစ္ဦးက လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ လက္မ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာပင္ ဟာေဗးသည္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွစ္လအၾကာတြင္မူ ဟာေဗးသည္ ကတ္ေၾကးသံုးျခင္း၊ ေရာင္စံုခဲတံျဖင့္ ပံုဆြဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ကေလးလက္အစားထိုး ကုသမႈမ်ား မက်ယ္ျပန္႔လာမီ ေလ့လာမႈမ်ားကို ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။  အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦး၏ လက္အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသမႈကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ပထမဆံုးေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Writer:
Ref: AFP
Credit:Eleven