သူတစ္ပါး အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္ ကုိ လာေျပာသူအား
ကြၽန္ေတာ္ အလြန္ေၾကာကe္၏
တစ္ေန႔ေန႔မွာေတာ့…
သူသည္ ကြၽန္ေတာ ့္အေၾကာင္း ကုိ
သူတစ္ပါး အား ျပန္ေျပာပါလိမ့္မယ္။
သူတစ္ပါး အေၾကာင္း ကုိ အားရပါးရ
အားမနာတမ္း ေျပာတတ္သူကုိ သတိထားပါ
သင့္ ကုိ ယခု အျခားသူ အေၾကာင္း ေျပာဆုိေနေပမယ့္
တစ္ေန႔ေန႔မွာေတာ့ သင့္ အေၾကာင္း ကုိ
အျခားသူအား လုိတာထက္ပုိပီး ပုံႀကီးခ်ဲ့ ေဖာက္သည္ ခ်ပါလိမ့္မယ္။
အတင္းေျပာဆုိေနက်လူသည္ အတင္းေျပာဆုိရမွ
စားဝင္ အိပ္ေပ်ာ ္တတ္ပီး တန္ဖုိး ႐ွိေသာ အခ်ိန္ ေတြကုိ
အတင္းေျပာျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ ကုန္ေနတတ္ကာ
ကုိယ့္ရဲ႕ အက်င္႔ သီလ ကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ျပန္႐ုိက္ခ်ဳိးေနတယ္ဆုိတာ
သိၾကရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။
အတင္းေျပာဆုိေနတတ္သူသည္ သာမန္လူမ်ားထက္
အမွား မ်ားေနပီး မိမ ိအမွား ကုိ ဖုံးကြယ္ခ်င္စိတ္ျဖင့္
အျခားသူ၏ မျဖစ္စေလာက္ အမွားကုိ ခ်ဲ့ကားေျပာဆုိကာ
ကုိယ့္ရဲ႕တန္ဖုိး ကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္စီးေနတယ္ဆုိတာ
သိၾကရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။
လူတစ္ေယာက္က အတင္း ေျပာမ်ားလာေလေလ
ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္ဝါ ေမွးမွိန္လာပီး
ကုိယ့္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသထက္ က်ဆင္းလာကာ
သူမ်ားရဲ႕ အမွားေတြက ကုိယ့္အေပၚကုိ အေရာင္ဆုိးေနတယ္ဆုိတာ
သိရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။
သူမ်ား အေၾကာင္း ကုိ ေျပာဆုိေနဖုိ႔ထက္
ကုိယ့္ အေၾကာင္း ကုိယ္ေတြးပီး ကုိယ့္အတင္းကုိယ္ေျပာကာ
ကုိယ့္ ဘဝ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ေတြးေတာၾကဳိးစားမယ္ဆုိရင္
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကုိယ ့္တန္ဖုိး ကုိ ျမႇင့္တင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္ ♥ ♥ ♥
Credit  : ဇင္းနစ္ မေကြး