အေမရိကန္ ေလယာဥ္ တင္ သေဘၤာ ဗီယက္နမ္ သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ နဲ႔ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိေၾကာင္း Reuters သတင္းကဆိုပါတယ္။

မေန႔က ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ငုယင္ဇန္လစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂ်ိမ္း မက္တစ္တို႔ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံရာမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရေၾကာင္းလြတ္လပ္စြာ သြားလာ ခြင့္ အပါအဝင္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈ ကို ပိုမိုအားေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တာဂြန္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗီယက္နမ္ နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအပါအဝင္ အာရွပစၥဖိတ္ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္မႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား အတြင္း တ႐ုတ္ ၏ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္း လႈပ္ရွားလာေနမႈကို ပိုမိုဆန႔္က်င္လာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ နဲ႔ တ႐ုတ္ အၾကား တင္းမာမႈပိုမိုျဖစ္ပြားလာတာကေတာ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္ က ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ရဲ႕ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးသာမက စစ္ေရးပတ္သက္မႈ ပိုမိုျပဳလုပ္လာတာဟာ တ႐ုတ္အတြက္ ေဒါသထြက္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မ်ားနဲ႔ ေဒသ တြင္းႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံမႈအတြင္း တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မ်ား ေတြ႕ဆုံဖို႔ ရွိေပမယ့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

Credit : burma irrawaddy