အိမ္ေထာင္ဖက္ ေကာင္း လကၡဏာ

အဲဒီလို နွလုးံ လမ္းေၾကာင္း ေလးက
လက္ညိွုဳးေအာက္ ၾကာသာပေတး ခုံကို
သြားေနမယ္ အတက္ကေလး ကလည္း
လက္ညိွဳး နဲ႕ လက္ခလယ္ ၾကားကို
အခြေလး ျဖစ္ေနမယ္ ဆ္ုိရင္
အဲဒီသူဟာ အိမ္ေထာင္ေရး မွာယဥ္ေက်းမယ္
သူ ့ကို လည္းေလးစားေအာင္ေနမယ္
ဘက္ညီမယ္ သံေယာဇဥ္ ၾကီးျပီး
အိ္မ္ေထာင္ သာယာေအာင္ ဖန္တၤီးမယ္
ကိုယ္ ့လက္ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ လက္ကို
စစ္ၾကည္ ့နိုင္ပါတယ္
ခပ္ဆင္ဆင္ေတြ အမ်ားၾကီး မို ့ မေသခ်ာရင္
ညာဖက္ လက္ ကို ထင္ထင္ရွားရွားျပေပးပါ
ပုံထဲကအတ္ုင္း တူတယ္ မတူဘူး ေျပာေပးပါမယ္

 

Credit: Kaung Thukha