တစ္ေန႔ေသာအခါ ဟိမဝႏၱာ ေတာၾကီး တြင္ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းလို႔ေနသည္။ေတာအုပ္ၾကီးအလယ္ တစ္ပင္ေသာသစ္ပင္ တြင္ သိဂၤါလငွက္သည္ မိုးေလလံု ၍ ခိုင္ခံ့ေသာအသိုက္ဝယ္ ခ်မ္းသာစြာေန၏။ ခဏအၾကာတြင္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေနေသာ ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္သည္ ငွက္သိုက္ အနီး သစ္ကိုင္း တစ္ကိုင္တြင္ မိုးလာခိုသည္။
သိဂၤါလငွက္ သည္ ခ်မ္းတုန္ေနေသာ ေမ်ာက္ ကို ျမင္ေသာအခါ “အသင္ေမ်ာက္သည္ လူမ်ားသ႑ာန္ကဲ့သုိ႔ ဦးေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ ရိွပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိုခိုစရာ အိမ္ မေဆာက္လုပ္ပါသနည္း။” ဟု ေမးျမန္းသည္။ ေမ်ာက္ မွ “ငါ၏ ဦးေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္တို႔သည္ လူႏွင့္တူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါ့မွာ လူကဲ့သို႔ အသိဥာဏ္ မရိွသျဖင့္ ေနစရာ အိမ္ မည္သို႔ ေဆာက္ရမည္ မသိပါ။” ဟု ျပန္ေျဖသည္။ သိဂၤါလငွက္မွ “အသင္ေမ်ာက္ ေပါ့ေပါ့ျပက္ျပက္ လုပ္တတ္ျပီး စိတ္မတည္ၾကည္သူတို႔သည္ ကိုယ္ေရာ၊ စိတ္ပါ ပင္ပန္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခြန္အား ကို  အသံုးခ်ျပီး မိုးေလ လံုသည့္ အိမ္တစ္လံုး ေဆာက္ပါေလ။” ဟု အိမ္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းျပန္သည္။
ထိုအခါ ေမ်ာက္သည္ မိုးလံုေလလံုအသိုက္ထဲမွေနျပီး မိမိ အား ဆံုးမေနသည့္ သိဂၤါလ ငွက္ အား အမ်က္ထြက္ကာ ရန္ျပဳရန္ျပင္၏။ ငွက္ လည္း အသိုက္မွထြက္ျပီး အျခားသစ္ကိုင္းသုိ႔ ပ်ံေျပးသည္။ ေမ်ာက္သည္ ငွက္ အား အႏၱရာယ္မျပဳရသျဖင့္ ငွက္သိုက္ အား တစ္စစီျဖစ္ေအာင္ ဖ်က္စီးျပီး ထြက္သြားေလသည္။ ေမ်ာက္ေကာ ငွက္ ပါ မိုးစိုျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးယုတ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်က္ၾကီးသူ၊ အၾကံျပဳစကားကို မနာခံလိုသူမ်ားကို ေျပာဆိုဆံုးမျခင္းသည္ တစ္ဖက္လူ၏ ေဒါသမီးကို ပိုမိုၾကီးထြားလာႏိုင္ေစသလို၊ မိမိ အက်ိဳး ကိုလည္း ယုတ္ေလ်ာ့ေစသျဖင့္ အေျခအေနကိုၾကည့္ျပီး အၾကံျပဳစကား ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားမွ ကုဋိဒူသကဇာတ္ေတာ္ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
Credit : ဓမၼ ပန္းခင္း

LEAVE A REPLY