ဇူလုိင္မွ ဩဂုတ္ ပထမပတ္ အတြင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြမႈမွာ အမ်ိဳးသား ေတြထက္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္က ပုိမ်ားလာေၾကာင္း အြန္လုိင္း အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး ၀က္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခုရဲ႕ စစ္တမ္း မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အြန္လုိင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္တဲ့ work.com.mm ကေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းမွာ အမ်ိဳးသမီး ဦး ေရဟာ အမ်ိဳးသား ဦးေရထက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပုိ၍ အလုပ္ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

‘‘ဇူလုိင္တစ္လလုံးနဲ႔ ဩဂုတ္လဆန္းအထိ အေျခအေန ကုိ တြက္ထားတာပါ။ အဲဒီမွာ ထူးထူးျခား ျခားအမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မ်ား ေနတာေတြ႕တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု work.com.mmမွ တာ၀န္ ရွိသူကေျပာထားေၾကာင္း 7Day Daily ရဲ႕ သတင္းတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြတဲ့ လုပ္သားဦးေရ ၈,၀၀၀ ခန္႔ဆီကေန ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနၾကသူအမ်ားစုက အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္အကုိင္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ အလုပ္အကုိ ၊ အုိင္တီ နဲ႔ နည္းပညာ အလုပ္အကုိင္ ၊ စာရင္းကိုင္နဲ႔ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အလုပ္အကုိင္ တို႔ကုိ အမ်ားဆုံးရွာေဖြ ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Credit : 7day daily