မေလးရွား မွာ က်င္းပေနတဲ့ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္း ျပိဳင္ပြဲ ၅ ရက္အတြင္း ျမန္မ ာ အားကစား အဖြဲ႔ ဟာ ႏိုင္ငံအလုိက္ ရပ္တည္မႈ အဆင့္ ၇ မွာ ရွိေနပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီအထိ ျမန္မာ အားကစား အဖြဲ႔ ာ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၅ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၈ ခု၊ ဆုတံဆိပ္ စုစုေပါင္း ၁၇ ခု ရရိွထားပါတယ္။

အိမ္ရွင္ မေလးရွား ႏိုင္င ံက ေရႊတံဆိပ္ ၅၁ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၃၈ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၃၂ ခု၊ စုစုေပါင္း ဆုတံဆိပ္ ၁၂၁ ခုနဲ႔ ဆုတံဆိပ္ အမ်ားဆံုး ရရွိထားပါတယ္။

စင္ကာပူက ေရႊတံဆိပ္ ၂၇ ခု၊ ဗီယက္နမ္ က ေရႊတံဆိပ္ ၂၇ ခု၊ ထိုင္းက ေရႊတံဆိပ္ ၁၇ ခု၊ အင္ဒိုနီးရွား က ေရႊတံဆိပ္ ၁၅ ခု၊ ဖိလစ္ပိုင္က ေရႊတံဆိပ္ ၁၀ ခု အသီးသီး ရရွိထားပါတယ္။

Credit : dvb