အစိုးရႏွင့္ UNFC (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ရာ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္(fb.com/Peace Commission)
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ငါးဖြဲ႕ႏွင့္ စုဖြဲ႕ ထားသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ ႕တို႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးေရး ေတြ႕ဆုံညိႇ ႏႈိင္းမႈမၿပီးျပတ္ေသး၍ ယေန႔ (ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္)တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ နွင့္ UNFC ၏ နိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕(DPN)တို႔၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

ယခု ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားကုိ မဖန္တီး ႏုိင္ပါက ေရွ႕၌ႀကံဳရမည့္ ျပႆနာ မ်ားသည္ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သည္ဟု DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ ကအဖြင့္အမွာစကား၌ ေျပာ သည္။

‘‘ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ တကယ္လု႔ိမ်ား ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကုိ တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမယ့္ ၂၁ ပင္လုံညီလာခံ ႀကီးကုိ တန္းတူရည္တူတက္ ေရာက္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို ႔ပါႏိုင္တဲ့၊ ပါ၀င္ႏုိင္ တဲ့ အခင္းအက်င္းကို ဒီမွာအခုိင္ အမာသေဘာတူထားဖုိ႔လုိတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ထားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္’’ ဟု ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔အ ၾကား NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းလာသည္မွာ ၁၄ လေက်ာ္ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္အ ၾကား ယုံၾကည္မႈအလြန္နည္းေန ေသးဟုလည္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ UNFC က အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္အနက္ ထက္၀က္ ခန္႔ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကုိမူ ေျပာၾကားျခင္းမရိွေပ။

‘‘ေအာက္တုိဘာမွာ NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏုိ ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာမွာ ပင္လုံတတိ ယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းလုပ္ မယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ေတာ့ သူ တို႔ပါ၀င္လာဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အဆုံး အျဖတ္ကေတာ့ မနက္ျဖန္အ စည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ရမယ္။ အားလုံး ကုိေက်ာ္ ျဖတ္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေရွ႕ကုိ ျမန္ျမန္ဆက္ႏုိင္မွာ’’ ဟုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။

NCA တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိး ႏုိင္ေရး UNFC ကအဆုိျပဳထား သည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ အဓိက ညႇိႏႈိင္းရန္ က်န္သည့္ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာအခ်က္သည္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရာ၌ ပါ၀င္ရ မည့္အစုအဖြဲ႕ပုံစံျဖစ္ၿပီး UNFC က အစုိးရ ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီဟူသည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြး ေႏြးမႈပုံစံ ေတာင္းဆုိထားသည္။ လက္ရိွတြင္ အစုိးရ ဘက္က အစုိးရ ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆုိသည့္ အစုအဖြဲ႕ပုံစံကုိစြဲကိုင္ထားသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾက ညာရန္ကိစၥႏွင့္ NCA ထုိးၿပီး ေနာက္ ဖြဲ႕စည္းရသည့္အပစ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ပူးတြဲအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ ေရးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အခ်က္မ်ားေျပ လည္ပါက UNFC အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP)၊ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC)ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)တို႔ NCA အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ရန္ကုန္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္ တာတင္မ်ိဳး၀င္းဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕ ၀င္ ၁၂ ဦး၊ DPN မွခူဦးရယ္အပါ အ၀င္အဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးႏွင့္ ေလ့လာ သူမ်ားအျဖစ္ NCA လက္မွတ္ထုိး ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ မ်ား၏ အလုပ္အဖြဲ႕ (PPWT) မွ ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစုိးရႏွင့္ UNFC ယခုတစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီးပါက NCA ေရး ထုိးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားထား သည္။

Credit : 7day daily