မိန္းကေလး

ဘယ္လို လူမ်ိဳးေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသဘူးလဲ ဆိုတာ မိန္းကေလး အေယာက္ ၂၀ ကို ေမးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အေျဖေတြကေတာ့–

၁. သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူကို မေလးစားတဲ့ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ ေယာက္်ားမပီသပါဘူး။ ေယာက္်ားပီသတဲ့သူ တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူကို အေလးထားပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မထိန္းခ်ဳပ္ပါဘူး။

၂. ေယာက္်ားေတြက မ်က္ႏွာေျပာင္ရင္ ေယာက္်ားမပီသေတာ့ပါဘူး။

၃. တျခားသူကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခိုင္းတဲ့၊ ပါတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ခံရတဲ့ ေယာက္်ားေတြဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ မ႐ွိပါဘူး။

၄. အပ်င္းထူသူ၊ တက္ႂကြမႈ မ႐ွိသူ၊ ဦးတည္ခ်က္မ႐ွိသူ ေယာက္်ားေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၅. သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဘာလိုခ်င္မွန္း မသိတဲ့ ေယာက္်ားေတြဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ မ႐ွိပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ မိသားစုအေပၚ ႐ိုင္းတဲ့ ေယာက္်ားေတြ၊ ေလးစားမႈ မ႐ွိတဲ့ ေယာက္်ားေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၆. လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံသူ၊ သူရဲေဘာေၾကာင္သူ၊ ဖင္ပိတ္ျငင္းသူေတြဟာ ေယာက္်ားမပီသပါဘူး။

၇. သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ခ်စ္တဲ့ သူေတြအတြက္ ေ႐ွ႕ကေန ရပ္မေပးႏိုင္သူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၈. ပိုက္ဆံ႐ွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၊ ဂုဏ္႐ွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ႂကြားဝါတတ္သူေတြဟာ ေယာက္်ားမပီသပါဘူး။

၉. ေ႐ွးထံုးစဥ္လာကို ေဖာက္ဖ်က္ရမွာ ေၾကာက္သူေတြ၊ ေဖာက္ဖ်က္သူေတြကိုလဲ အျပစ္ေျပာသူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၀. ညည္းညဴသူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၁. ကိုယ္ၾကမ္း ႏႈတ္ၾကမ္းရင္၊ မိန္းမေခ်ာ ေခ်ာလြန္းရင္ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၂. အျပစ္တစ္ခုကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ လိမ္ညာတတ္သူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၃. ေလးစားမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဝန္ခံမႈ၊ ကိုယ့္ဘာသာ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသူေတြ၊ အလွအပ ဂ႐ုစိုက္လြန္းသူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၄. ႐ုပ္ရည္ အေလးထားလြန္းတာ၊ ပ်င္းတာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္တာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၅. သစၥာ မ႐ွိသူေတြ၊ လိမ္တတ္သူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၆. ပိန္းသူ၊ ဖ်င္းသူ၊ ပ်င္းသူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၇. ကိုယ့္ဘာသာ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသူ၊ တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ခ်င္သူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၈. လံုျခံဳမႈ မ႐ွိသူ၊ ပ်င္းရိသူ၊ ႏႈတ္ၾကမ္းသူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၁၉. တျခားသူေတြ၊ မိန္းမေတြအေပၚ ခိုစားတတ္သူ၊ ပိုးေကာင္ေတြ ေၾကာက္တတ္သူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

၂၀. မလံုျခံဳသူ၊ ပါတ္ဝန္းက်င္က လူေတြကို ထိခိုက္ေစသူေတြဟာ ေယာက္်ား မပီသပါဘူး။

 

Credit:Gentleman Magazine