သူေတာ္ေကာင္း ဟု သမုတ္အပ္သူတို႔၌ တည္ေသာတရား

(၁) ယာတာႏု ယာယီ

ေရွးသူေဟာင္းတို႔ လမ္းေကာင္းအက်င့္ကို အသင့္လိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္း။ (ေက်းဇူးသိျခင္း၊ ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ျခင္း)

(၂) အလႅပါဏႎ မာသုကၡ

ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းျဖင့္ စိုေသာ လက္ ကို မေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ (ခ်စ္စကို ရွည္ေစ၊ မုန္းစကို တိုေစျခင္း)

(၃) မာစ အႆတီနံ ၀သံ ဂစၧ

မိန္းမတို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလိုက္စား မမိုက္မွားျခင္း။ (ယုတ္ညံ့ေသာ မိန္းမ တို႔အတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေယာက်္ား ဂုဏ္ မညႇိဳးႏြမ္းေစျခင္း)

(၄) မာဒုဗၻီစ မိတၱာနံ

မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္း တို႔အား မျပစ္မွားမေကာက္က်စ္ျခင္း။ ( ေက်းဇူးရိွေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ ခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို ကံသံုးပါးစလံုးျဖင့္ မျပစ္မွားအပ္ျခင္း)ဤ ၄-ပါးကား ၀ိဓူရဇာတ္ လာတည္း။

၁။ေရွးသူေတာ္ေကာင္းေတြ သြားတဲ့တရားလမ္းကို မယြန္းမေထာင့္ေျဖာင့္မွန္စြာလိုက္ျခင္း။

၂။စိုစြတ္တဲ့လက္ကို ေျခာက္ေသြ႕ပူေလာင္ေအာင္ မျပဳျခင္း

၃။ခ်မ္းသာေဆာင္တဲ့ အေဆြခင္ပြန္းတို႔အား တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မျပစ္မွားျခင္း

၄။သူေတာ္ေကာင္း မဟုတ္ ယုတ္မာေသာ မိန္းမ တို႔အလိုကို မလိုက္ျခင္းသာဓု နယ လူေကာင္း သူေကာင္းတို႕ က်င့္သံုး လိုက္နာေသာ တရား ၄ပါး။သာဓုနရတရားေလးပါးလကၤာ

၁။ေက်းဇူးျပဳျငား ေ႐ွ႕ကသြားေသာ္တရားယွဥ္ကပ္ ေက်းဇူးဆပ္မျပတ္လိုက္ပါေလ။

၂။ ေမတၱာျဖန္းပက္ စိုသည့္လက္ဆက္ဆက္စိုပါေစ။

၃။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား မျပစ္မွားတရားတည့္မတ္ေစ။

၄။ မိန္းမယုတ္အလို မယိမ္းယိုစိတ္ကိုထိန္းပါေလ။

(၀ိဓုရ ဇာတကမွဇာတကပါဠိေတာ္။ ဒု-အုပ္၊ ၀ိဓုရဇာတ္ ၂၇၅။ ၂၉၇။ ၃၀၀ ။႒။ သတၱမအုပ္၊၁၅၁- ၂၁၁- ၂၁၇ တို႕၌ အက်ယ္ရႈပါ။)

မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ၾသဝါဒကထာ သာဓုနရ ျမတ္ဓမၼယာတာႏုယာတ၊ က်မ္းျပအလာ၊ ပါဌ္ဂါထာတုိင္း၊ သြားရာလုိက္လ်က္၊ စြတ္လက္မဖုတ္၊ မျဖဳတ္မိတ္ေဆြ၊ ကိေလပါပ၊ မုိက္ေမာဟႏွင့္၊ မိန္းမႏုိင္ငံ၊ ဆက္ဆံမလိုက္၊ လူ၌ထင္ရွား၊ဤေလးပါးကား၊ ပုိင္းျခားစတု၊ မွတ္ေၾကာင္းျပဳသည့္၊ သာဓုနရ၊ျမတ္ဓမၼတည့္၊စြဲထစိတ္မွာ၊မလြတ္ရာဘူး။
(မဃေဒဝ၊ ပုိဒ္ေရ၊ ၂၅၅)

ဝိဓုရဇာတ္ေတာ္၌ ဘုရားေလာင္း ဝိဓုရအမတ္ႀကီးသည္ ပုဏၰကဘီလူးအား ေတာင္ထိပ္၌ ယာတာႏုယာယီ စေသာ သာဓုနရ တရားေလးပါးကုိ ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ယာတာႏုယာယီ စ ဘဝါဟိ မာဏဝ၊အလႅၪၥ ပါဏႎ ပရိဝဇၨယႆု။ မာ စႆု မိေတၱသု ကဒါစိ ဒုဗ႓ီ၊ မာ စ အသတီနံ ဝသံ နိဂေစၧ။မာဏဝ၊ ပုဏၰက လုလင္ ယာတံ သြားေလေသာ သူေနာက္သုိ႔ အႏုယာယီ စ အစဥ္လုိက္သည္လည္းဘဝါဟိ၊ ျဖစ္ေလာ့။

အလႅၪၥ ပါဏႎ စိုစြတ္ေသာလက္ကုိလည္း ပရိဝဇၨယႆု မေျခာက္ေသြ႕ေစလင့္။မိေတၱသု ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္ဖူးေပေသာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတုိ႔၌ ကဒါစိ တစ္ရံတစ္ခါမွ် ဒုဗ႓ီ ျပစ္မွားျခင္းကုိမာ စႆု၊ မျပဳလင့္။
အသတီနံ၊ ယုတ္မာေသာ မိန္းမတုိ႔၏ ဝသံ အလိုသုိ႔ မာ စ နိဂေစၧ မလိုက္ရာ။(ဝိဓုရဇာတ္၊ ဇာ၊ ၂၊ ၃ဝဝ။ ဇာ၊ ႒၊ ၇၊ ၂၁၇)

READ  အက်ိဳးၾကီးေသာ ဒါန နွင့္ အက်ိဳးနည္းေသာ ဒါန

၁။ ယာတာႏုယာယီ ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔ လမ္းေကာင္းအက်င့္ကုိ အသင့္လုိက္နာ က်င့္သုံးျခင္း၊ ( မိမိအေပၚ တစ္စုံတစ္ခုေပးကမ္းေထာက္ပံ့ဖူးေသာသူကုိ မိမိသည္လည္း ထုိသူ က်င့္သကဲ့သုိ႔ အစဥ္လုိက္၍ တစ္ဖန္ ေက်းဇူးတု႔ံျပန္ က်င့္ရာ၏။ ထုိသုိ႔က်င့္ျခင္းသည္ “ယာတာႏုယာယီ”တရား မည္၏။)

ေရွးသူေတာ္ေကာင္းတို႕က်င့္စဥ္အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းမည္သည္မိမိႏွင့္ အတူတကြမေနဖူး၊မေတြ႕ဖူး၊ မျမင္ဖူး၊ မသိကၽြမ္းဖူးပါဘဲမိမိအား ေနရာေပး၊ အစာေကၽြး၊ တည္ခင္းဧည့္ခံေပးလွ်က္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္၏။ ထိုသူကို မိမိသည္လည္း ထိုသူက်င့္သကဲ့သို႔ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္၍က်င့္ရာသည္။ ထိုသူျပဳသကဲ့သို႔ ျပန္ျပဳရာ၏။

၂။ အလႅၪၥ ပါဏႎ ပရိဝဇၨယႆု စုိစြတ္ေသာလက္ကုိ မေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း၊ (အၾကင္သူ၏ အိမ္၌ တစ္ညဥ္႔မွ် ေနဖူးတည္းဖူးအံ့။ ထမင္းအေဖ်ာ္စေသာ တစ္စုံတစ္ခု ရဖူးအံ့။ထိုသူအား စိတ္ျဖင့္လည္း မျပစ္မွားအပ္။ အကယ္၍ ျပစ္မွားလွ်င္ စုိစြတ္ေသာလက္ကုိ ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္ မည္၏။) (တနည္း) ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္းျဖင့္ စုိေသာလက္ကုိ မေျခာက္ေစျခင္း။

စိုစြတ္ေသာလက္ကို ေျခာက္ေသြ႕ပူေလာင္ေအာင္မျပဳျခင္းမည္သည္တစ္ပါးေသာအိမ္၌ တစ္ညဥ္႔မွ်လည္းေနဖူး၊တည္းဖူးသည္။ထိုအိမ္ရွင္ေကၽြးသည့္ အစားအစာကိုလည္း နည္းနည္း မ်ားမ်ားစားဖူး၏။ ထိုသူအား စိတ္ျဖင့္မွ်မူလည္း မျပစ္မွား၊မေစာ္ကားအပ္။ ျပစ္မွားမိသည္ရွိေသာ္ စိုေသာလက္ကို ပူေလာင္ေစသည္ မည္၏။

၃။ မာ စႆု မိေတၱသု ကဒါစိ ဒုဗ႓ီ ခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္ဖူးေသာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း တုို႔အားမျပစ္မွားျခင္း၊ (မိမိ အရိပ္ခုိဖူးေသာ သစ္ပင္၏ အကုိင္းအခက္တုိ႔ကုိ မဖ်က္ဆီးရာမခ်ဳိးဖဲ့ရာ။ထုိသစ္ပင္သည္ မိမိကုိ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကုိ ေပးေသာေၾကာင့္ ခင္ပြန္းမည္၏။အသက္မရိွေသာ သစ္ပင္ကုိမွ်လည္း တစ္ေန႔တစ္ခဏမွ် အရိပ္ခုိဖူး၍ မခ်ဳိးဖဲ့ေကာင္းလွ်င္ အသက္ရိွေသာ လူ၌ကား ဆုိဖြယ္ရာ မရိွေခ်။ မျပစ္မွားအပ္သည္သာတည္း။
အကယ္၍ ျပစ္မွားအ့ံ မိတၱဒုဗိ႓ မည္၏။)

အေဆြ ခင္ပြန္းကို မျပစ္မွားျခင္းမည္သည္သစ္ပင္၏ အရိပ္၌ ေနလည္းေနဖူး၊ အိပ္လည္းအိပ္ဖူး၊အရိပ္လည္းခိုဖူး။ထိုသစ္ပင္၏ အကိုင္းအခက္ကို မခ်ိဳးဖဲ့ မဖ်က္ဆီးရာ။ ထို သစ္ပင္ သည္မိမိ၏ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို ေဆာင္ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းပင္ မည္ေပသည္။ ဤသို႔ အသက္မရိွေသာ သစ္ပင္ ကိုေသာ္လည္း တစ္ေန႔ တစ္ခဏမွ် တည္းေနခိုေနဖူးသျဖင့္ မဖ်က္ဆီး၊ မခ်ိဳးဖဲ႔ မျပဳရေလလွ်င္ အသက္ရွိေသာလူ၌ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိအံ့နည္း။ မျပစ္မွားသင့္ မျပစ္မွားအပ္ပါေလ။

၄။ မာ စ အသတီနံ ဝသံ နိဂေစၧ ယုတ္မာေသာမိန္းမတို႔၏ အလိုသို႔မလိုက္ျခင္းမည္သည္ မိန္းမ တုိ႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလုိက္စားမမိုက္မွားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။မိန္းမလုိက္စားလွ်င္ စီးပြားပ်က္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။

မသူေတာ္သေဘာရွိေသာမိန္းမတို႔မည္သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ အိမ္ေထာင္ခမ္းနားတို႔ကို ေပးအပ္ႏွင္း၍မည္မွ်ပင္ ေမြးျမဴခ်စ္ခင္ပါေသာ္လည္းအေျမွာင္ထား၍ အခြင့္သင့္လွ်င္ မိမိကိုပင္ အေကာက္ႀကံ၊အႏၱရာယ္ျပဳတတ္၏။

READ  ၀ါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကာ အခါေတာ္ေန ႔သိေကာင္းစရာမ်ား ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား

ထိုသို႔ မယုံၾကည္ မခ်စ္ထိုက္ပါလွ်က္ ႏွစ္သက္စရာ မာယာစကားတို႔ျဖင့္ ဖ်ားေယာင္းမႈတြင္သက္၀င္ျပီး ငါ့ကိုသာခ်စ္သည္၊ငါ့ကိုသာ ၾကင္နာသည္ဟု အထင္ေရာက္ကာ အခြင့္ကို မဆင္ျခင္မေတြးဆ၊မိန္းမအလိုရွိတိုင္း ဆြဲငင္ရာသို႔ ပါသည္ရွိေသာ္ စီးပြားပ်က္၊အိမ္ေထာင္ပ်က္ဘ၀ပ်က္ကာ ပင္ပန္းရုံပဲရွိေတာ့မည္။

ဤ တရားေလးပါး တုိ႔သည္ လူ႔ေလာက၌ “သာဓုနရ” ျမတ္ေသာတရား ဟု ထင္ရွားကုန္၏။ ဤေလးပါးေသာ သာဓုနရတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းမည္၏။
( ဇာတက-၂၊ ၂၇၅။ ၀ိဓုရဇာတ္။ )

ဣၿႏၵိယဇာတ္ေတာ္၌လာေသာသာဓုနရတရား(၄)ပါးလူေကာင္း သူေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးလိုက္နာအပ္ေသာ တရားကို သာဓု+နရတရားဟုေခၚ၏။ ၄င္း သာဓုနရ တရားတို႔ကိုဣၿႏၵိယဇာတ္၌လည္းပါ၏။ ဥမၼာဒႏီၲဇာတ္၌လည္းေတြ႕ရ၏။ ဝိဓူရဇာတ္၌လည္း ဖတ္ရ၏။

ဣၿႏၵိယဇာတ္ေတာ္၌လာေသာ သာဓုနရ တရား(၄)ပါးကို ေျပာျပလိုပါ၏။

၁။ ဒကၡံ ဂဟပတီ သာဓု။

၂။ သံဝိဘဇၨဥၥ ေဘာဇနံ။

၃။ အဟာေသာ အတၳလာေဘသု။

၄။ အတၳဗ်ာပတိၱ အဗ်ေထာ။

(၁) ဒကၡ တရားႏွင့္အညီ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြေရး၌ လိမ္မာေသာဥာဏ္ပညာရွိျခင္း၊

(၂) သံ ၀ိဘဇၨ ရလာေသာ ပစၥည္းဥစၥာ ကို သီလ အက်င့္ ရွိသူတို႕အားခြဲေ၀ ေပးလႉျခင္း၊

(၃) အ ဟာသ ဥစၥာမ်ားစြာရေသာအခါ ေပ်ာ္ပါးေမာ္ၾကြား ၀မ္းသာမႈမ်ား မရွိျခင္း၊

(၄) အဗ်ထ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ား တိမ္းပါး ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း။

ဣၿႏၵိယဇာတ္ေတာ္လာ သာဓုနရတရားေလးပါး

၁။ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြရာ၌ မပ်င္းရိဘဲ ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာေသာ ဥာဏ္ပညာရွိရျခင္း။

၂။ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရလာေသာ ပစၥည္းဥစၥာ ကို သီလ အက်င့္ရွိသူတို႔အား ခြဲေဝသံုးေဆာင္ ရျခင္း။

၃။ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ားစြာရေသာအခါ၌ေပ်ာ္ပါးေမာ္ၾကြား ေထာင္လႊားမႈမ်ား မရွိရျခင္း။

၄။ မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ား တိမ္းပါး ပ်က္စီးသြားေသာ္ ဝမ္းနည္းပူေဆြး ပင္ပန္းမႈ မရွိရျခင္းတို႔ျဖစ္ပါ၏။
သာဓုနရတရား ၄-ပါး တနည္း။

ဥမၼာဒႏၲီ ဇာတ္လာ မင္းပုဏၰား စသူတို႔ က်င့္ရေသာ တရား ၄ပါး။

(၁) အ နာလေသာ ကာမေဘာဂီဇြဲ လံု႔လ ရွိေသာလူ။

(၂) သညတ ပဗၺဇၨိတကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ ေစာင့္ေသာ ရဟန္း။

(၃) နိသမၼ ကာရီ ရာဇာစံုစမ္း၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ျပဳေလ့ရွိေသာ မင္း ။

(၄) အေကာဓ ပ႑ိတအမ်က္မာန္ မရွိေသာ ပညာရွင္ ။ဖ်ာပုံတိုက္သစ္ဆရာေတာ္အားလံုး အားလံုး လိုက္နာျပီး သာဓုနရ(လူေကာင္းသူေကာင္း) မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Credit : kanaung

LEAVE A REPLY