၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ မ်ားသည္ တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ကုိ ဩဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ပိတ္ ရက္မရွိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္သည္။
တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ရန္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခဲ့ေသာ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား (အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား)ထံတြင္ အမွတ္စာရင္း၊ အရည္အခ်င္းမွတ္ တမ္းခ်ဳပ္ရမွတ္အဆင့္၊ တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရ မည့္ ပုံစံစာအိတ္ကုိ ဩဂုတ္ ၈ ရက္ကစ၍ ကုိယ္တုိင္ထုတ္ယူရ မည္ျဖစ္ၿပီး စာအိတ္ပါ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အိတ္ကုိ ဩဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ (သတ္မွတ္ရက္အ တြင္း) စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ျမစ္ႀကီး နား၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ဘားအံ၊ ဟား ခါး၊ မုံရြာ၊ ထား၀ယ္၊ ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လ ၿမိဳင္၊ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ ႀကီး၊ လား႐ႈိး၊ က်ိဳင္းတုံႏွင့္ ပုသိမ္ တကၠသုိလ္ တို႔တြင္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

 

‘‘အရင္က အဆညရန္ကုန္ (အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္)ကုိ ေလွ်ာက္ရတယ္။ ဒီႏွစ္ ကစၿပီး ကုိယ့္တုိင္းထဲက ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖုိ႔သတ္မွတ္ ထားတဲ့ တကၠသုိလ္ မွာ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရမယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ တိုင္းကဆုိရင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ မွာေလွ်ာက္လႊာတင္ရမယ္’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာခုိင္က ေျပာသည္။

သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဆုိ ပါ တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ ထားခြင့္မရွိဘဲ အဆင့္ျမင့္ပညာဦး စီးဌာန (ရန္ကုန္႐ုံးခြဲ) သထုံလမ္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု သိရ သည္။

တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ စနစ္ကုိ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ စာေမးပြဲ ရမွတ္ အမ်ား ဆုံးမွ အနည္းဆုံးအထိ ေရြးခ်ယ္ ကာတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္စနစ္ ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၀င္ခြင့္ လက္ခံမည့္စနစ္အေျပာင္း အလဲမရွိေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ရစာရင္း မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေၾကညာ မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္သင္တန္း မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္၌ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ သုိ႔ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦးေအာင္ ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

 

Credit : 7day daily