နည္းပညာ ေလာက ဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အၾကား မွာလည္း နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ျမင့္တက္လို႔လာေနပါတယ္။

ေက်ာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေလ့လာခ်ိန္ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္ ၾကာသြားမယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္သြားတတ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေလ့လာမႈ အားနည္းသြားတတ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဒိထက္ ထပ္မေလ့လာခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခက္အခဲေတြၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆယ္ႏွစ္ျပည့္လို႔မွ ေက်ာင္းဆက္မသြားေတာ့ဘူးဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မႈလည္း လံုးဝ ၿပီးဆံုးသြားၿပီလို႔ ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခား ေရတိုသင္တန္းေလးေတြ တက္ၿပီးေတာ့လည္း ဘဝ မွာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုခုေတာ့ ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီေရတို သင္တန္း ေတြဆိုတာ ေရြးခ်ယ္သင့္တာ မွန္ေပမဲ့ ေရရွည္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ (career) တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အေထာက္အကူ မျဖစ္လွပါဘူး။

(၁) ဓာတ္ပံုပညာ
ဓာတ္ပံုပညာ မွာ သာမန္အဆင့္ေလာက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ လက္ကိုင္ျပဳေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ ရွိဖို႔ေနဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘ ဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အသက္ေမြးမႈ (career) တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ တာနဲ႔ ေအာင္လက္မွတ္တို႔၊ ဒီပလိုမာတို႔ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။
အဲဒီ ေက်ာင္းသင္႐ိုး ေတြက သင့္ကို သာမာ ဓာတ္ပံုပ ညာရွင္ အဆင့္ကေန အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဓာတ္ပံု ပညာရွင္ အျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၂) မယ္လ္တီမီဒီယာ
နည္းပညာ ေလာကဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အၾကားမွာလည္း နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေတြက ျမင့္တက္လို႔လာေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း မယ္လ္တီမီဒီယာ ပညာ ကို သင္ယူႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာလိုက္စား လိုက္တာနဲ႔ ေထာက္ခံမႈေကာင္း ေကာင္း ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။

(၃) မိတ္ကပ္ အႏုပညာရွင္
မိတ္ကပ္ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ပညာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိဖို႔ မလုိအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ သင္ယူမႈနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စေကးေတြရရွိဖို႔ အေတာ္ေလးက်ိဳးစား ရပါလိမ့္မယ္။ မိတ္ကပ္ ပညာ ရဲ႕ နည္းစနစ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူၿပီးသြားခ်ိန္က်ရင္ သင္လည္း ေန႔စဥ္လိုလို ဝင္ေငြေတြ တရစပ္ ေကာင္းေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

(၄) ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္း ဖန္တီးျခင္း


ဒီဟာကလည္း ပညာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိဖို႔ မလုိအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ နဲ႔ တီထြင္ဖန္ တီးႏိုင္စြမ္း ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ သင္ေလ့လာလိုက္စားေနတဲ့ ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္း ဘက္မွာ အေကာင္းဆံုး တီထြင္ ဖန္တီးမႈေတြ ရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဖန္တီးျပႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ဝင္ေငြေတြဟာလည္း ရပ္တန္႔ေတာ့မွာကို မဟုတ္ပါဘူး။
Reference: youngisthan
Credit : Duwun