လူအမ်ားစု၏စိတ္တြင္ ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာ မ်ားေလာက္ မေကာင္းဟုထင္ေနတတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ ၾကာရွည္ ခံထားရသည့္အတြက္ အာဟာရ တန္ဖိုး နည္းပါး သည္ဟု ယံုၾကည္ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အာဟာရ ဓာတ္မ်ား လံုး၀မပါေတာ့ဟုလည္းထင္တတ္ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ထိုသည္မဟုတ္ပါ။ ေအးခဲ ထားေသာအစားအစာ မ်ားကိုစားသံုးျခင္းျဖင့္လည္း

အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာရရွိနိုင္ပါသည္။

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ အာဟာရ ဓာတ္ျပည့္၀သည္

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကိုမူလက အာဟာရဓာတ္ ျပည့္၀၍ အရသာ အေကာင္းဆံုးေသာရင့္မွည့္ခ်ိန္တြင္ ရယူစုေဆာင္းခူးဆြတ္ရသည္။ ထို႔ေနာက္လယ္ကြင္းျပင္ထဲတြင္ ေအးခဲ ေအာင္ထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အျခားလတ္ဆတ္ေသာအသီးမ်ားနွင့္ ကယ္လိုရီ ပါ၀င္မႈ ၊ အာဟာရ တန္ဖိုး နွင့္ က်န္းမာေရး ညီညြတ္မႈ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ငါး မ်ားဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔တည္းအတူတူဖမ္းမိတာခ်င္းတူလွ်င္ေတာင္ ေအးခဲ ထားေသာ ငါး ကပို၍လတ္ဆတ္ေနတတ္သည္။

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္အဆင္ေျပ၍အသံုးျပဳ၍လြယ္ကူသည္

အလုပ္ တာ၀န္မ်ားျဖင့္မအားလပ္နိုင္သူတို႔အဖို႔ အစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရန္ အခ်ိန္ မ်ားစြာမေပးနိုင္ၾကေပ။ အိမ္ရွင္မတို႔အတြက္ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုခုတ္ထစ္၍ ငရုတ္ေကာင္းနွင့္နယ္ရျခင္းမ်ိဳးသည္ အခ်ိန္ ကုန္လူပန္းျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကအေတာ္အဆင္ေျပသည္။ က်န္းမာေရး နွင့္ညီညြတ္ေအာင္ထုတ္ပိုးထားၿပီးအသင့္စားသံုးရန္ျပင္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေအးခဲ  ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ စီးပြားေရး အရတြက္ေျခကိုက္သည္

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ စားသံုးသူ ၏ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီးအရည္အေသြးျပည့္မီ ေအာင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ရာအနည္းငယ္စားၿပီးမွမကုန္လွ်င္ က်န္တာကို ေရခဲေသတၱာ ထဲထည့္၍ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္စားသံုး၍ရသည္။

သို႔ေသာ္လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရေသာ အစားအစာ မ်ားကေတာ့သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ စား၍မကုန္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနနွစ္ရပ္တြင္ ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကေလလြင့္စြန္႔ပစ္ရျခင္းမ်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ အကုန္အက်မ်ားစြာသက္သာေစသည္။

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားက အရသာ ရွိသည္

လူအမ်ားစုက ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာ မ်ားေလာက္ အရသာမရွိဟုထင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းကိုယ္ခ်င္းစာတရားနွင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးပါက ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍အရသာရွိေသာဟင္းလ်ာအမယ္မ်ားစြာခ်က္ျပဳတ္နိုင္ပါသည္။

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကိုအသံုးျပဳနည္း

ေအးခဲ  ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာ္လည္းစိတ္ခ်ရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္လိုပါသည္။

အခန္း အပူခ်ိန္ ကိုေရွာင္ပါ

အခန္း အပူခ်ိ န္သည္ ၂၀ မွ ၂၂ ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ ၾကားရွိတတ္သျဖင့္ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားေပါက္ဖြားရွင္သန္နိုင္သည္။ ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကိုအခန္းအပူခ်ိန္နွင့္ ၾကာရွည္စြာထိေတြ႔မိပါကစားသံုးရန္ အႏၱရာယ္ ရွိနိုင္သည္။

ေရခဲေသတၱာကိုအသံုးျပဳပါ

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကိုအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ရန္ အလြယ္ကူအလ်င္ျမန္ဆံုးမွာ ေရခဲေသတၱာ ထဲထည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ထားျခင္းထက္ မ်ားစြာအခ်ိန္ယူရေသာ္လည္း ဘတ္တီးရီးယား ပိုးမ်ားေပါက္ဖြားမႈကိုမူဟန္႔တားေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ေရခဲေသတၱာထဲထည့္၍ အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ထားေသာအစားအစာသည္ ျပန္၍ေအးခဲေအာင္ လုပ္ရာတြင္လည္းပိုမိုလြယ္ကူသည္။

ေအးေသာေရကိုသံုးပါ

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားကိုစားသံုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေရေအး ထဲတြင္စိမ္၍အသံုးျပဳနိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ဂရုျပဳရမည့္အခ်က္မွာ အစားအစာ ကိုလံုၿခံဳစြာထုပ္ပိုးရန္ျဖစ္သည္။

ထိုမွသာ အစားအစာ ကိုေရထဲသို႔ စိမ္၍ေရ၀ေသာအခါ အျပင္သို႔ယိုစိမ့္မႈမရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ စိမ္ထားေသာေရသည္ အခန္း အပူခ်ိန္ ကိုေရာက္လွ်င္ ေရကိုအသစ္လဲေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ေရေအးထဲထည့္၍ အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ထားေသာအစားအစာသည္ ျပန္လည္ေအးခဲေအာင္ လုပ္၍မရေတာ့ပါ။

ပူေသာေရကိုသံုးပါ

ေအးေသာ အစားအစာ ကိုခ်က္ခ်င္းစားလိုလွ်င္ ပူေႏြးေသာေရကအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ ၆၀ ဒီဂရီဆဲဆီးယပ္စ္ ျဖစ္သည္။ ယခုနည္းသည္ ပါးပါးလွီးထားေသာ အစားအစာ မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

လွီးျဖတ္ထားေသာ အစားအစာ အစိတ္အပိုင္းကႀကီးလွ်င္ ေရခဲေသတၱာ ကိုသာသံုးပါ။ေရေအးျဖင့္လုပ္ေသာနည္းကဲ့သို႔ပင္ ေရပူနွင့္ အရည္ေပ်ာ္ထားၿပီးေသာ အစားအစာ ကို ျပန္လည္ေအးခဲေအာင္လုပ္၍မရေတာ့ပါ။

မိုက္ကရိုေ၀့ဗ္ မီးဖို သံုးပါ

ေအးေသာ အစားအစာ ကို ျမန္ျမန္စားလိုလွ်င္ မိုက္ကရိုေ၀့ဗ္ မီးဖို ကိုလည္းအသံုးျပဳနိုင္သည္။ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာအစားအစာ ကိုထုပ္ပိုးထားေသာ

ပလတ္စတစ္ ကိုဖယ္ရွားၿပီးမွသာ မီးဖို ထဲသို႔ထည့္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကိုမူအရည္ေပ်ာ္ေအာင္မလုပ္ရဘဲတိုက္ရိုက္ဆူပြက္ေအာင္ခ်က္ျပဳတ္နိုင္သည္။ အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ ပါ၀င္ေသာအာဟာရဓာတ္မ်ားကို ဆံုုးရံွဳးေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေအးခဲ ထားေသာ အစားအစာ မ်ားသည္လည္း တန္ဖိုး ကိုယ္စီရွိသည္ ျဖစ္ရာယခုပင္စားသံုး၍ သင္နွင့္သင့္မိသားစုအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရယူလိုက္ပါ။ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္သည့္နည္းကိုမွန္ကန္စြာသံုးစြဲတတ္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

Credit : hello sayawon