သင့္ ရဲ့ လက္ဖဝါးျပင္ မွာ ၾကည့္လုိက္ပါ။ အသက္ လမ္းေၾကာင္း၊ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း ၊ နွင္
ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းက ဆက္ဆက္ေနျပီးေတာ့ “M” ပံုစံေလး ပါေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ့
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေတြးကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို လူမ်ိဳးေတြက ကိုယ့္ ဒူးကိုယ္ခ်ြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး အလုပ္အကိုင္ကို ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကတယ္။
တစ္ကိုယ္သမား စိတ္ဓာတ္ မရွိပဲ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြကိုလက္တြဲ ေခၚတက္တဲ့သူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနရာတစ္ခုမွာ အၾကီးအကဲ ျဖစ္တက္တယ္။ သနားၾကင္နာ တက္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး စြန္႕ဦး တီထြင္တက္သူေတြလည္း ျဖစ္တက္ပါတယ္။ စီမံခန့္ခြဲမႈ႕ေကာင္းမြန္ျပီး နာမည္ေကာင္းမ်ားလည္း က်န္ရစ္ေနမဲ႕သူလညး္ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႕ရဲ့ အဓိက ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ တစ္ဖက္လူကို ခန္႕မွန္း နိုင္တာပါပဲ။ တစ္ဖက္လူ လိမ္ညာ
စကားေျပာဆုိေနရင္ျဖစ္ျဖစ္ အလုိ လို သိေနတက္ၾကတယ္။ သူတုိ့ေရွ႕မွာ ဟန္ေဆာင္လုိ့
မရႏိုင္ပါဘူး။ ပါးနပ္ၾကတယ္။ ဒီလို အခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသား ေတြထက္ အမ်ိဳးသမီး ေတြက ပိုမုိ
ခန့္မွန္းႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါကေတာ့ သူမ်ားနဲ႕ မတူတဲ႕ အားသာခ်က္တစ္ခုပါ။

က်န္တာေတြကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းပီသတယ္။ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝႏိုင္တယ္။ အသိပညာ
အတက္ပညာ ေတြလည္း ဘဝမွာ ၾကြယ္ဝေနႏိုင္ပါတယ္။

Credit:Justlife