လတ္တေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ အ႐ုပ္ ေတြဟာ မၾကာခင္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေသေစေလာက္တဲ့အထိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

နည္းပညာတုိးတက္လာမႈေတြက လိင္ဆက္ဆံေဖာ ္အ႐ုပ္ တီထြင္ဖန္တီးသူေတြကို အရင္ကထက္ပုိၿပီး အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အစစ္အမွန္ေတြအတုိင္း ပံုစံတူကူး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာၿပီး တခ်ိဳ႕လိင္ဆက္ဆံေဖာ ္အ႐ုပ ေေတြက စကားေျပာဆုိႏုိင္ကာ လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ ေက်နပ္မႈရတာေတြကို ျပႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

 

ဒါေပမယ့္လည္း နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက နည္းပညာ တုိးတက္လာမႈဟာ စက္႐ုပ္ ေတြက လူသား ေတြကို တုိက္ခိုက္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ေအာင္ ဟက္ကာ ေတြက လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ အ႐ုပ္ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစခုိင္းႏုိင္မယ္လုိ႔ သတိေပးထားပါတယ္။

“ဟက္ကာ ေတြက စက္႐ုပ္ ေတြ ဒါမွမဟုတ္ စက္႐ုပ္ အတြင္းပိုင္း ကိရိယာေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး စက္႐ုပ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈအားလံုး၊ လက္ေတြ၊ ေျခေထာက္ေတြ၊ ဓားနဲ႔ လက္နက္ကိရိယာေတြကို ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာပါ။”

ဒီ စက္႐ုပ္ ေတြက ေပါင္ ၂၀၀ ထိ အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကို သယ္မႏိုင္ၿပီး တကယ္လို႔မ်ား စက္႐ုပ္က ဟက္ခံရခ်ိန္ (အခ်က္အလက္ေတြ ခိုးယူခံရခ်ိန္) မွာေတာ့ ဟက္ကာ ေတြအေနနဲ႔ စက္႐ုပ္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ကာ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ဆုိက္ဘာ လံုၿခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာ နစ္က္ပက္တာဆန္က ေျပာပါတယ္။

“စက္႐ုပ္ ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ေတြရဲ႕ ဖုန္းေတြ၊ တက္ဘလက္ေတြ၊ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပဴ်တာေတြလိုမ်ိဳး ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္တခု ရွိဖုိ႔လိုတယ္။”

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Deakin တကၠသုိလ္က ပညာရွင္ တဦးကေတာ့ “သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အင္တာနက္နဲ႔ အရာရာကို ဆက္သြယ္ရတာက လူသိမ်ားေနၿပီး လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
credit : DVB