သူငယ္ခ်င္းမ်ားအာလုံးအတြက္ဗဟုသုတရေစခ်င္လို႕မ်ွေဝျခင္းပါ။

ပူတိုရီကို အႏုပညာျပတိုက္ အဝင္ဝမွာ

ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ေဆးေရးပန္းခ်ီကားပါ။

အေၾကာင္းမသိသူေတြက

အံၾသေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ၾကတယ္။

သိသူေတြက မ်က္ရည္က်မိတယ္။

အေၾကာင္းမွာ….

 

အဖိုးအိုက ေတာ္လွန္ေရးသမား

သူရဲေကာင္းကိုေထာင္သြင္းညအက်ဥ္းခ်

အစာေရစာျပတ္ ေသေအာင္နွိပ္စက္ထားေတာ့

ကေလးေမြးၿပီးခါစ သမီးအရင္းက

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕စဥ္မွာ

ဖခင္ကိုမၾကည့္ရက္လို႔ ႏို႔တိုက္ေနပုံပါ။

 

လူအမ်ားက မလုံမလဲအၾကည့္ျဖင့္

ႏို႔တိုက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ကိုသာ

အာ႐ုံေရာက္ေနၿပီး လက္ထိပ္သံေျခက်င္း

ခတ္ခံရေသာ အဖိုးအိုရဲ႕ဘဝကို မျမင္ၾကဘဲ

အျမင္ရဲ႕လွည့္စားတတ္မွဳကိုေဖာ္​ျပတဲ့

အႏုပညာပါ။

 

Credit: Yi Sein