အထူးသျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ည အိပ္ယာ ၀င္တဲ့အခါ အတြင္းခံ မ၀တ္ဘဲ (သို႔) အ၀တ္မပါဘဲ ဘာလို႔အိပ္သင့္သလဲဆိုတာကို မွ်ေ၀ေပးသြားပါမယ္။

ေသြးလည္ပတ္မႈ ပိုေကာင္းမြန္တယ္

သင့္ကို ပိုၿပီးသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစရံုသာမက ေသြးလည္ပတ္မႈ ကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစတာမို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈ နည္းသြားမယ္

အဲဒီလိုအိပ္ေပးတာဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ ကိုေလွ်ာ့က်ေစပါတယ္။

အသားအေရ နဲ႔ ဆံေကသာ အတြက္ေကာင္းမြန္တယ္

အဲဒီလိုအိပ္ေပးတာဟာ သင့္ အသားအေရ နဲ႔ ဆံေကသာ အတြက္လည္းေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကေန အပးခ်ိန္အမ်ားႀကီးထြက္တာမ်ိဳးအျဖစ္ေစတာမို႔ အသားအေရ အတြက္ေရာ ဆံေကသာအတြက္ပါေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ပိုေပ်ာ္ၿပီး လြတ္လပ္တယ္

 

အဲဒီလိုအိပ္တာဟာ သင့္ကို ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေစသလို၊ လြတ္လပ္တယ္လို႔ခံစားရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္လို႔ပိုေကာင္းမယ္

အဲဒီလိုအိပ္တာဟာ ညအိပ္ေနခ်ိန္အတြင္း ခႏၶာကိုယ္ ကေန အပူခ်ိန္အရမ္းထြက္တာမ်ိဳးကို တားဆီးေပးႏိုင္ၿပီး သင့္ကို ပိုအိပ္ေမာက်ေစသလို အိပ္ေရး၀ေစပါတယ္။

Credit : Mystyle myanmar