သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဓိကအက်ဆံုး စြမ္းရည္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ လိုက္ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာဆိုရင္ ဉာဏ္ အရည္အခ်င္း ေတြက ကာယ အရည္အခ်င္း ေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အလုပ္ လိုက္တဲ့ေနရာမွာ ဦးေႏွာက္ ထက္ျမက္မႈ (IQ) ထက္ emotional intelligence (EQ) လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ ရင့္သန္မႈ က ပိုၿပီး တန္ဖိုးရွိပါတယ္။
အလုပ္ တစ္ခုရွာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ရွာေဖြၾကရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ သင့္ကိုယ္ပိုင္ လကၡဏာ ေတြကို ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဉာဏ အရည္ အခ်င္း ျပည့္ဝမႈရွိမရွိက အဓိကက်လွပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သင့္ရဲ႕လူမႈေရး က်မ္းေက်မေက်ကို ျပေနလို႔ပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာ တျခားလူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဒီအရည္အခ်င္းေတြေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ (သို႔) အလုပ္ေခၚသူတိုင္းလိုလို ဉာဏ အရည္အခ်င္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးတဲ့အခ်ိန္မွာ အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ အမ်ားဆံုးရွာေဖြ ၾကည့္တတ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(၁) စိတ္ဖိစီးမႈ ဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမရွိ
စိတ္ဖိစီးမႈ ေတြနဲ႔ ႀကံဳလာရတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ ဗဟို ခ်က္မႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အရည္အခ်င္း မ်ိဳးေတြရွိတဲ့သူဟာ လူေတြရဲ႕ ဂ႐ုစိုက္ အသား ေပးမႈကိုလည္း အၿမဲတမ္းရရွိၾကတာမ်ားပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘယ္လို အေႏွာက္အယွက္ အထိအခိုက္မ်ိဳးကိုမဆို ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကၿပီး ဖိအားေတြရဲ႕ေအာက္မွာလည္း ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ပဲ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈ ေတြကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းဟာ အဆင္မေျပတဲ့အေနအထားေတြနဲ႔ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ပြားမႈေတြကို ေရွာင္းရွားႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) တည္ၾကည္ ေလးနက္မႈ ရွိမရွိ
တည္ၾကည္ ေလးနက္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာဟာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရတဲ့အေနအထားမ်ိဳးရွိၿပီး ကိုယ္လုပ္သမွ် လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မွန္သမွ်အတြက္လည္း တာဝန္ယူရဲတဲ့ သတၱိမ်ိဳးေတြရွိတာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Marcel Schwantes ရဲ႕ အဆိုအရဆိုရင္ တည္ၾကည္ ေလးနက္မႈ ဆိုတာဟာ “အားထားစရာ ဘာတစ္ခုမွ မျမင္ရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရ အခက္အခဲဆံုးေနအထားေရာက္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ မွန္ကန္တဲ့၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေနႏိုင္ျခင္း မ်ိဳး” ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳးကလည္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ တည္ၾကည္ ေလးနက္မႈ ရဲ႕ အဓိကလက္နက္ေတြကေတာ့ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈနဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ က်က် ေတြးေခၚ ေျမႇာ္ျမင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ
အခ်ိန္ျပည့္ေျပာျပေနမယ့္သူဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္ လုပ္ငန္းခြင္ မ်ိဳးမွာမဆို အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ ႏုိင္စြမ္း နည္းနည္းေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွိထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အမွီအခိုကင္း တယ္ ဆိုတာ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ့္စိတ္၊ ကိုယ့္ အေတြး ထဲကေနပဲ ထုတ္ယူေနရမယ္။ ကိုယ့္သေဘာအတိုင္းပဲ လုပ္ေနရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီသေဘာတရားနဲ႔ အေတာ္ေလးကို ျခားနားပါတယ္။

သင့္ဆီမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေနမယ္ဆိုရင္ အားလံုးက အခက္အခဲ မရွိ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။

ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာဟာ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြအတြက္ တာဝန္ယူႏိုင္သလို သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ ခ်က္ေတြအတြက္လည္း တာဝန္ယူရဲၿပီး သင္နဲ႔ သင့္ ပတ္ဝန္က်င္ က လူေတြအေပၚမွာလည္း တေလးတစားနဲ႔ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ကိုယ္တိုင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိ
စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈေလ့လာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ (The Management Study Guide) ကို ကိုယ္တိုင္လံႈ႔ေဆာ္ေပး ႏိုင္စြမ္း (self-motivation) လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားပါတယ္။ self-motivation ဆိုတာကေတာ့ ေရွ႕ကိုခ်ီတက္ႏိုင္ ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအား တစ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ဒီအရာဟာ သင့္ကို ဆက္လက္သင္ယူမႈျပဳၿပီး ေအာင္ျမမႈ ေတြရရွိေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆံုး စြမ္းရည္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
(၅) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိမရွိ
အရာရာတိုင္းက ယံုၾကည္မႈ နဲ႔စတင္ရတာခ်ည္းျဖစ္ၿပီး သူမ်ားေတြက သင့္ကိုယံုၾကည္လာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး သင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒီလို သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈ ရွိထားမယ္ဆိုရင္ သင္အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသြားေျဖတိုင္းမွာ အသံုးဝင္လာမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ျမင္လာ၊ သိလာေအာင္လည္း သင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပ ေပးႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာ သင့္မွာရွိတဲ့ အားေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို သင္ကိုယ္တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏသိၿပီး ဘယ္လိုအေျခ အေန မ်ိဳးမွာမဆို တန္ဖိုးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Postby

Reference: career
Credit: Duwun